Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών

ινστιτούτο

Το Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών ιδρύθηκε το 1945 ως αποκλειστικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα του Κρατικού Ινστιτούτου Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας «Α.Σ. Πούσκιν», Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ρωσίας.[1] Την ίδια χρονιά είχε ιδρυθεί ως επίσημος φορέας για τη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας ο Ελληνοσοβιετικός Σύνδεσμος από τον Νίκο Καζαντζάκη, τον Άγγελο Σικελιανό, τον Γεώργιο Λαιμό, τον Αιμίλιο Βεάκη και άλλες 116 εξέχουσες προσωπικότητες, με καθοριστικό ρόλο στην πνευματική, οικονομική, πολιτική και καλλιτεχνική ζωή της χώρας μας. Ο Σύνδεσμος λειτούργησε ως το 1991.

Αθήνα, Φειδίου 18, Τ. 2103302051 - www.pushkin.gr
Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών

Το Ινστιτούτο[1] λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Ελληνορωσικής Συνεργασίας,[2] το οποίο συστάθηκε από τον ιδρυτή του Ινστιτούτου Πούσκιν στην Αθήνα Γιάννη Γιαννίκο και εγκρίθηκε με το από 21-2-1995 (ΦΕΚ 136/1-3-1995, Τεύχος Β’).

Το Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών[1] έχει ενταχθεί στα προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας Ελλάδας-Ρωσίας, έχει βραβευθεί από τη ρωσική κυβέρνηση για την ανάπτυξη των ελληνορωσικών σχέσεων και έχει στην ιδιοκτησία του το πολύτιμο αρχείο του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου, τη σημαντικότερη ρωσική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα με 18.000 βιβλία.

Σήμερα το Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών[3] στεγάζεται σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Οι καθηγητές του Ινστιτούτου διδάσκουν τη ρωσική γλώσσα στην Βουλή των Ελλήνων, στους μεγαλύτερους οργανισμούς και εταιρείες της Ελλάδας και σε ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.[1] Ακόμη, το Ινστιτούτο καλύπτει τις ανάγκες διερμηνείας σε διεθνείς συναντήσεις και αναλαμβάνει μεταφράσεις μεγάλου αριθμού λογοτεχνικών και επιχειρηματικών κειμένων.

Λειτουργεί, τέλος, ως εξεταστικό κέντρο της ρωσικής γλώσσας, είναι ένας από τους έξι οργανισμούς πιστοποίησης ξένων γλωσσών στην Ελλάδα με διπλώματα που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.

Παραπομπές

Επεξεργασία