Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών

Πολλές ναυτιλιακές Χώρες στον κόσμο έχουν ιδρύσει ειδικά επιστημονικά ινστιτούτα θαλασσίων ερευνών καθώς και εσωτερικών υδάτων μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών Ελλάδας (Ι.ΩΚ.Α.Ε) ιδρύθηκε το 1965 (δια του Ν.4482/1965) με σκοπό την επιστημονική έρευνα των ελληνικών θαλασσών καθώς και εκείνων των εσωτερικών υδάτων της Χώρας επί των οργανισμών που ζουν μέσα σ΄ αυτά, καθώς και των συνθηκών που βεβαίως αναπτύσσονται αυτοί, χωρίς και να παραλείπεται η παρακολούθηση της οικονομικής εκμετάλλευσής τους (των ψαριών).

Στη πραγματικότητα το Ι.ΩΚ.Α.Ε. διαδέχθηκε το από το 1945 ιδρυθέν "Ελληνικό Υδροβιολογικό Ινστιτούτο" της Ακαδημίας Αθηνών. Η Έδρα του εν λόγω Ινστιτούτου βρίσκεται στη παραλία του Αγίου Κοσμά (έναντι του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού) με ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Βιομηχανίας και διατηρεί περιφερειακές υπηρεσίες στη Ρόδο στο Λαύριο καθώς και στην Έδεσσα. Συνεργάζεται με πολλές Υπηρεσίες και Φορείς παράλληλου αντικειμένου όπως, με το Λιμενικό Σώμα, την Υδρογραφική Υπηρεσία κ.ά.

Εξέλιξη Επεξεργασία

Το 1983 μετονομάσθηκε σε "Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών" (ΕΚΘΕ) και τελευταία με το Κυβερνητικό Διάταγμα 3 Ιουνίου 2003 έλαβε τον σημερινό τίτλο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) σε ενιαία δομή διοίκησης, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων όπου και ενσωματώθηκαν οι ερευνητικές προσπάθειες του πρώην ΕΚΘΕ και ΙΘΑΒΙΚ (αντίστοιχου ερευνητικού κέντρου Πανεπιστημίου Κρήτης).