Ο ισθμός είναι στενή λωρίδα εδάφους που χωρίζει δύο όχθες (συνήθως θαλασσών) και με τη σειρά του συνδέει δύο μεγαλύτερες μάζες εδάφους. Μορφολογικά είναι το αντίθετο του πορθμού (ή γενικά του αμφίγειου) ο οποίος χωρίζει δύο μάζες εδάφους.

Η Διώρυγα του Παναμά που συνδέει κεντρική και Νότια Αμερική.
Δορυφορική φωτογραφία της Διώρυγας του Σουέζ

Οι ισθμοί είναι από γεωγραφικής άποψης καλές θέσεις για να κατασκευαστούν κανάλια (τεχνητοί πορθμοί). Το κανάλι του Παναμά (ή διώρυγα του Παναμά), π.χ., συνδέει τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό ωκεανό, με αποτέλεσμα να μειώνει αισθητά το χρόνο πλεύσης μεταξύ των ακτών ανατολικής και δυτικής Αμερικής.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία