Ισορροπία

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Ως ισορροπία αναφέρεται γενικά μια κατάσταση κατά την οποία ανταγωνιστικοί παράγοντες που το επηρεάζουν συμβάλλουν σε ίσα μέρη και μπορεί να αναφέρεται:


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.