Κάλκι είναι η τελευταία ενσάρκωση, ο εσχατολογικός αβατάρα, του θεού Βισνού που θα έρθει στο τέλος του "κακού αιώνα", της εποχής "Κάλι Γιούγκα" που τώρα ζούμε. Θα έλθει καβάλα σε ένα άσπρο άλογο, όταν το κακό θα βασιλέψει και θα καταστρέψει τον κόσμο για να ξαναδημιουργηθεί ένας νεός "αιώνας", η χρυσή εποχή "Σατύα Γιούγκα", ένας νέος κοσμολογικός κύκλος.

Κάλκι

Πηγή Επεξεργασία

  • Γρηγόριος Ζιάκας, Ιστορία των θρησκευμάτων,τομ.Α΄ Τα Ινδικά θρησκεύματα, εκδ. Π.Πουρναράς, Θεσσ/ίκη, 1986, σελ.218