Κατάλογος Πατριαρχών Ιεροσολύμων

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Για την ιστορική ακρίβεια οι Προκαθήμενοι της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων από του ιδρυτού της, του Αγίου Ιάκωβου του Αδελφοθέου και μέχρι και του Πραΰλιου το 422 έφεραν τον τίτλο του Επισκόπου Ιεροσολύμων και από το 422 επί Ιουβενάλιου φέρουν τον τίτλο του Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

Επίσκοποι Ιεροσολύμων Επεξεργασία

  • 111 - 134 Αρχιερωσύνη 12 Επισκόπων, αγνώστου χρονικής περιόδου εκάστου, μοναδικό γνωστό στοιχείο η σειρά διαδοχής.
  • 134 - 185 Αρχιερωσύνη 14 Επισκόπων, αγνώστου χρονικής περιόδου εκάστου, μοναδικό γνωστό στοιχείο η σειρά διαδοχής.

Πατριάρχες Ιεροσολύμων Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία

  • Πανηγυρικό ημερολόγιο Πατριαρχείου Ιεροσολύμων έτους 2000