Κατάλογος αστέρων του Οκρίβαντος

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Οκρίβαντος παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Οκρίβα κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β


Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Οκρίβαντος α 50241 32607 06h 48m 11,54s −61° 56′ 31,1″ 3,30 0,83 99 A7IV
Βήτα Οκρίβαντος β 39060 27321 05h 47m 17,08s −51° 04′ 00,2″ 3,85 2,42 63 A5V
Γάμμα Οκρίβαντος γ 39523 27530 05h 49m 49,58s −56° 09′ 59,4″ 4,50 0,87 174 K1III
Δέλτα Οκρίβαντος δ 42933 29276 06h 10m 17,91s −54° 58′ 07,2″ 4,72 −3,81 1655 B0,5IV
HD 42540 42540 28991 06h 07m 03,36s −62° 09′ 15,9″ 5,04 −0,37 394 K2/K3III
Ήτα 2 Οκρίβαντος η2 33042 23649 05h 04m 57,95s −49° 34′ 40,2″ 5,05 −0,76 474 M2IIIvar
HD 39640 39640 27621 05h 50m 53,22s −52° 06′ 31,3″ 5,16 0,61 264 G8III
HD 46355 46355 30932 06h 29m 28,54s −56° 51′ 10,2″ 5,20 0,29 312 K0III
HD 40292 40292 27947 05h 54m 50,11s −52° 38′ 09,9″ 5,29 2,58 114 F0Ve...
Λάμδα Οκρίβαντος λ 30185 21914 04h 42m 46,46s −50° 28′ 53,1″ 5,30 0,19 343 K0/K1III
HD 38871 38871 27243 05h 46m 27,37s −46° 35′ 50,0″ 5,31 −0,44 460 K0/K1II
Ήτα 1 Οκρίβαντος η1 32743 23482 05h 02m 48,73s −49° 09′ 05,3″ 5,37 3,28 85 F2V
Ζήτα Οκρίβαντος ζ 35072 24829 05h 19m 22,11s −50° 36′ 23,5″ 5,44 2,65 118 F7III-IV
HD 36553 36553 25768 05h 30m 09,46s −47° 04′ 38,4″ 5,46 2,26 143 G3IV
Γιώτα Οκρίβαντος Α ι 31203 22531 04h 50m 55,39s −53° 27′ 42,2″ 5,58 2,73 121 F0IV...
Νι Οκρίβαντος ν 45229 30342 06h 22m 55,87s −56° 22′ 11,7″ 5,60 2,09 164 Am
HD 41214 41214 28484 06h 00m 49,20s −51° 12′ 59,6″ 5,65 1,65 206 A1m...
Μι Οκρίβαντος μ 46860 31137 06h 31m 58,31s −58° 45′ 13,8″ 5,69 −1,04 724 B9V
HD 45557 45557 30463 06h 24m 13,88s −60° 16′ 53,0″ 5,78 1,06 287 A0V
HD 40733 40733 28287 05h 58m 37,56s −44° 02′ 04,5″ 5,81 −2,13 1264 G8II
HD 45984 45984 30703 06h 27m 04,14s −58° 00′ 07,6″ 5,82 −0,53 606 K3III
HD 36734 36734 25887 05h 31m 35,99s −45° 55′ 31,5″ 5,86 0,07 468 K3III
HD 39937 39937 27737 05h 52m 20,18s −57° 09′ 21,6″ 5,93 0,41 415 F7IV
HD 34347 34347 24384 05h 13m 53,33s −52° 01′ 50,6″ 6,03 −0,63 701 K3III
HD 35765 35765 25317 05h 24m 55,58s −44° 13′ 32,5″ 6,09 0,03 532 K1III
Κάππα Οκρίβαντος κ 35580 25098 05h 22m 22,15s −56° 08′ 04,0″ 6,10 −0,71 749 B8/B9V
TX Οκρίβαντος TX 37434 26300 05h 36m 02,85s −47° 18′ 49,4″ 6,10 0,08 522 K2III
HD 40200 40200 27937 05h 54m 41,12s −49° 37′ 37,4″ 6,11 −1,53 1101 B3V
HD 50571 50571 32775 06h 50m 01,01s −60° 14′ 57,9″ 6,11 3,51 108 F7III-IV
AE Οκρίβαντος AE 46792 31068 06h 31m 10,65s −61° 52′ 46,5″ 6,15 −1,58 1148 B3V
HD 39110 39110 27317 05h 47m 13,33s −54° 21′ 38,6″ 6,19 −1,68 1221 K3III
AK Οκρίβαντος AK 48189 31711 06h 38m 00,42s −61° 32′ 00,8″ 6,18 4,47 71 G1/G2V
HD 33116 33116 23653 05h 05m 00,61s −54° 24′ 26,7″ 6,26 −0,40 700 M2III
Θήτα Οκρίβαντος θ 35860 25303 05h 24m 46,29s −52° 18′ 58,2″ 6,26 0,19 534 A0V
HD 45796 45796 30524 06h 24m 55,81s −63° 49′ 41,4″ 6,26 −0,43 710 B6V
HD 45461 45461 30352 06h 23m 01,48s −63° 40′ 59,4″ 6,30 −1,28 1069 M1III
HD 39547 39547 27583 05h 50m 28,83s −52° 46′ 04,5″ 6,32 −0,84 883 K0/K1III
R Οκρίβαντος R 30551 22170 04h 46m 09,55s −49° 14′ 45,1″ 6,35 6700 M2,5:IIe
HD 38458 38458 27001 05h 43m 41,12s −45° 49′ 59,2″ 6,38 1,82 266 F0IIIn
HD 39312 39312 27512 05h 49m 34,13s −44° 52′ 31,5″ 6,38 −1,79 1405 K1III
Γιώτα Οκρίβαντος B ι 31204 22534 04h 50m 56,58s −53° 27′ 35,7″ 6,42 3,89 105 F0IV
HD 37226 37226 26079 05h 33m 44,30s −54° 54′ 08,3″ 6,42 2,67 183 F8V
HD 37781 37781 26515 05h 38m 17,42s −50° 38′ 27,7″ 6,43 0,41 522 A0V
HD 44120 44120 29788 06h 16m 18,84s −59° 12′ 45,8″ 6,44 3,64 119 G1V
SW Οκρίβαντος SW 41586 28596 06h 02m 09,32s −60° 05′ 48,7″ 6,45 −0,61 825 M4III
HD 29805 29805 21666 04h 39m 04,29s −51° 40′ 22,1″ 6,45 −0,07 656 K2III
HD 45701 45701 30480 06h 24m 26,57s −63° 25′ 43,1″ 6,45 3,94 104 G3III/IV
HD 45450 45450 30423 06h 23m 46,92s −58° 32′ 38,2″ 6,47 1,52 319 A3V
HD 34587 34587 24520 05h 15m 38,80s −52° 10′ 56,0″ 6,48 −0,62 856 K2III
HD 40665 40665 28180 05h 57m 14,36s −53° 25′ 32,5″ 6,48 −0,24 720 K5/M0III
S Οκρίβαντος S 33894 24126 05h 10m 57,25s −48° 30′ 25,45″ 6,50 1330 M7e
HD 33331 TU 33331 23833 05h 07m 25,93s −44° 49′ 18,0″ 6,93 964 B5III
HD 40307 40307 27887 05h 54m 04,24s −60° 01′ 24,4″ 7,17 6,63 42 K2,5V
TV Οκρίβαντος TV 30861 22370 04h 48m 57,47s −47° 08′ 04,3″ 7,44 634 A2V
HD 41004 41004 28393 05h 59m 49,65s −48° 14′ 22,9″ 8,65 5,48 140 K1V+M2
HD 41248 41248 28460 06h 00m 33,0s -56° 09′ 43″ 8,82 171 G2V
Αστέρας του Καπτέυν VZ 33793 24186 05h 11m 40,58s −45° 01′ 26,3″ 8,89 10,92 13 M1V
AB Οκρίβαντος AB 44627 30034 06h 19m 12,91s −58° 03′ 15,5″ 9,21 5,87 148 K2V
RR Οκρίβαντος RR 31481 06h 35m 36,06s −62° 38′ 24,3″ 12,50
TW Οκρίβαντος TW 05h 34m 50,58s −58° 01′ 40,7″
PSR J0437-4715 04h 37m 15,81s −47° 15′ 08,6″ 509,8
WISE 0647-6232 06h 47m 23,23s −62° 32′ 39,7″ Y1
Ονομασία Μπάγιερ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

ΠηγέςΕπεξεργασία

Λαμπρότεροι αστέρες ανά αστερισμό
Αετός (150) Αλτάιρ Διαβήτης (49) Άλφα Διαβήτη Ιχθύες (175) Ήτα Ιχθύων Λυγξ (135) Άλφα Λυγκός Οκρίβας (62) Άλφα Οκρίβαντος Τηλεσκόπιον (72) Άλφα Τηλεσκοπίου
Αιγόκερως (104) Ντενέμπ Αλτζέντι Δίδυμοι (182) Πολυδεύκης Καμηλοπάρδαλις (163) Βήτα Καμ. Λύκος (147) Άλφα Λύκου Οκτάς (77) Νι Οκτάντος Τοξότης (226) Έψιλον Τοξότη
Αλώπηξ (123) Άλφα Αλώπεκος Δίκτυον (34) Άλφα Δικτύου Κάμινος (74) Άλφα Καμίνου Λύρα (163) Βέγας Οφιούχος (201) Ρας Αλχάγκ Τουκάνα (67) Άλφα Τουκάνας
Ανδρομέδα (179) Αλφεράτζ Δοράς (82) Άλφα Δοράδος Καρκίνος (183) Βήτα Καρκίνου Μεγάλη Άρκτος (247) Άλιοθ Όφις (134) Ουνουκαλχάι Τράπεζα (39) Άλφα Τραπέζης
Αντλία (53) Άλφα Αντλίας Δράκων (242) Ελτανίν Κασσιόπη (315) Γάμμα Κασσιόπης Μέγας Κύων (171) Σείριος Παρθένος (209) Στάχυς Τρίγωνον (42) Βήτα Τριγώνου
Ασπίς (71) Άλφα Ασπίδος Εξάς (63) Άλφα Εξάντος Κένταυρος (315) Άλφα Κενταύρου Μικρά Άρκτος (59) Β. πολικός αστέρας Περιστερά (76) Άλφα Περιστεράς Τρόπις (313) Κάνωπος
Βέλος (50) Γάμμα Βέλους Ζυγός (117) Ζουμπενεσαμάλι Κήτος (229) Βήτα Κήτους Μικρός Κύων (57) Προκύων Περσεύς (173) Άλφα Περσέως Ύδρα (269) Άλφα Ύδρας
Βόρειος Στέφανος (55) Αλφέκκα Ηνίοχος (181) Αίγα Κηφεύς (224) Άλφα Κηφέως Μικρός Λέων (54) 46 Μικρού Λέοντος Πήγασος (198) Έψιλον Πηγάσου Ύδρος (45) Βήτα Ύδρου
Βοώτης (164) Αρκτούρος Ηρακλής (285) Βήτα Ηρακλέους Κόμη Βερενίκης (106) Β.Κ. Βερενίκης Μικροσκόπιον (59) Γάμμα Μικροσκοπίου Πρύμνα (255) Ναός Υδροχόος (201) Βήτα Υδροχόου
Βωμός (101) Βήτα Βωμού Ηριδανός (222) Αχερνάρ Κόραξ (39) Γάμμα Κόρακος Μονόκερως (223) Άλφα Μονόκερω Πτηνόν (47) Άλφα Πτηνού Φοίνιξ (92) Άλφα Φοίνικος
Γερανός (73) Αλ Ναΐρ Θηρευτικοί Κύνες (86) Καρδία Καρόλου Κρατήρ (51) Δέλτα Κρατήρος Μυία (84) Άλφα Μυίας Πυξίς (53) Άλφα Πυξίδος Χαμαιλέων (45) Άλφα Χαμαιλέοντος
Γλύπτης (77) Άλφα Γλύπτου Ινδός (55) Άλφα Ινδού Κριός (114) Άλφα Κριού Νότιον Τρίγωνον (47) Άλφα Νοτίου Τρ. Σαύρα (105) Άλφα Σαύρας Ωρίων (303) Ρίγκελ
Γλυφείον (21) Άλφα Γλυφείου Ιππάριον (25) Άλφα Ιππαρίου Κύκνος (373) Ντενέμπ Νότιος Ιχθύς (55) Φομαλώ Σκορπιός (274) Αντάρης Ωρολόγιον (37) Άλφα Ωρολογίου
Γνώμων (69) Γ2 Γνώμονος Ιπτάμενος Ιχθύς (37) Γ2 Ιπτ. Ιχθύος Λαγώος (89) Αρνέμπ Νότιος Σταυρός (67) Β. Στ. του Νότου Ταύρος (245) Αλντεμπαράν
Δελφίν (64) Βήτα Δελφίνου Ιστία (260) Γ2 Ιστίων Λέων (151) Βασιλίσκος Νότιος Στέφανος (59) Βήτα Ν. Στεφάνου Ταώς (103) Άλφα Ταώ
Γκρι κελί = Αστερισμός με σύνδεσμο προς τον κατάλογο των αστέρων του, και το σύνολο των αστέρων του καταλόγου σε παρένθεση
Λευκό κελί = Λαμπρότερος αστέρας του αστερισμού