Κατάλογος νομισμάτων της Ελλάδας (1832-1862)

Τα νομίσματα του ελληνικού κράτους κατά την περίοδο 1832 - 1862 αντιστοιχούν στην περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τον βασιλιά Όθωνα, ο οποίος διαλέχτηκε από τις προστάτιδες δυνάμεις της Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας ως ο βασιλιάς του νέου ελληνικού κράτους.

ΠεριγραφήΕπεξεργασία

Κατά την περίοδο αυτή η δραχμή κάνει την πρώτη εμφάνιση της στην νεότερη ελληνική ιστορία, και η περίοδος χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό νομισμάτων και ποικιλιών, με τα νομίσματα να διαφέρουν σημαντικά από τα προηγούμενα του Φοίνικα. Τα περισσότερα νομίσματα κόπηκαν στην Αθήνα, ωστόσο συχνά γίνονταν παραγγελίες και στα νομισματοκοπεία του Μονάχου (όπου κόπηκαν τα πρώτα νομίσματα), Βιέννης και του Παρισιού. Οι επιγραφές τους ανέγραφαν ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΟΘΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, και είχαν ως παραστάσεις τον βασιλικό θυρεό από την μια πλευρά και τη μορφή του Όθωνα από την άλλη.[1][2][1]

Ενδεικτικά σχετικά με την αγοραστική αξία των νομισμάτων:[1]

 • μια οκά ψωμί Α´ ποιότητας = 0,30 με 0,40 λεπτά
 • μια οκά βοδινό κρέας = 0,85
 • μια οκά καφές = 1,5 με 2,5 δραχμές
 • μισθός κλητήρα Α´ υπουργείου = 50 δραχμές
 • μισθός μοιράρχου χωροφυλακής = 300 δραχμές

ΝομίσματαΕπεξεργασία

Αξία Εικόνα Περιγραφή [1] Έτος κοπής [1][2] Νομισματοκοπείο [1] Ποσότητα [1] Διάμετρος [1]

(χιλιοστά)

Βάρος [1]

(γραμμάρια)

Μέταλλο [1][2] Στεφάνη [1]
1 λεπτό [εξωτερικός σύνδεσμος 1] 1833 και 1834 επίσης 1832 Μόναχο 2.200.00 16.6 1,299 Χαλκός Οδοντωτή
1 λεπτό [εξωτερικός σύνδεσμος 2] 1837 Αθήνα 159.456 16.6 1,299 Χαλκός Οδοντωτή
1 λεπτό [εξωτερικός σύνδεσμος 3] 1838 Αθήνα 269.085 16.6 1,299 Χαλκός Οδοντωτή
1 λεπτό [εξωτερικός σύνδεσμος 4] 1839 Αθήνα 149.406 16.6 1,299 Χαλκός Οδοντωτή
1 λεπτό [εξωτερικός σύνδεσμος 5] 1840 Αθήνα 702.694 16.6 1,299 Χαλκός Οδοντωτή
1 λεπτό [εξωτερικός σύνδεσμος 6] 1841 Αθήνα 370.350 16.6 1,299 Χαλκός Οδοντωτή
1 λεπτό [εξωτερικός σύνδεσμος 7] 1842 Αθήνα 121.177 16.6 1,299 Χαλκός Οδοντωτή
1 λεπτό [εξωτερικός σύνδεσμος 8] 1843 Αθήνα 620.959 16.6 1,299 Χαλκός Οδοντωτή
1 λεπτό [εξωτερικός σύνδεσμος 9] 1844 Αθήνα 151.343 16.6 1,299 Χαλκός Οδοντωτή
1 λεπτό [εξωτερικός σύνδεσμος 10] 1845 Αθήνα 159.600 16.6 1,299 Χαλκός Οδοντωτή
1 λεπτό [εξωτερικός σύνδεσμος 11] 1846 Αθήνα 141.686 16.6 1,299 Χαλκός Οδοντωτή
1 λεπτό [εξωτερικός σύνδεσμος 12] 1847 Αθήνα 272.793 16,6 1,299 Χαλκός Οδοντωτή
1 λεπτό [εξωτερικός σύνδεσμος 13] 1848 Αθήνα 84.600 16,6 1,299 Χαλκός Οδοντωτή
1 λεπτό [εξωτερικός σύνδεσμος 14] 1849 Αθήνα 90.878 16,6 1,299 Χαλκός Οδοντωτή
1 λεπτό [εξωτερικός σύνδεσμος 15] 1851 Αθήνα 393.613 15 1,299 Χαλκός Οδοντωτή
1 λεπτό [εξωτερικός σύνδεσμος 16] 1857 Αθήνα 243.312 15 1,299 Χαλκός Οδοντωτή
2 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 17] 1833 και 1834 επίσης 1832 Μόναχο 2.475.00 19 2,598 Χαλκός Οδοντωτή
2 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 18] 1836 Αθήνα 40.000 19 2,598 Χαλκός Οδοντωτή
2 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 19] 1837 Αθήνα 221.978 19 2,598 Χαλκός Οδοντωτή
2 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 20] 1838 Αθήνα 701.028 19 2,598 Χαλκός Οδοντωτή
2 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 21] 1839 Αθήνα 660.749 19 2,598 Χαλκός Οδοντωτή
2 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 22] 1840 Αθήνα 519.998 19 2,598 Χαλκός Οδοντωτή
2 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 23] 1842 Αθήνα 470.839 19 2,598 Χαλκός Οδοντωτή
2 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 24] 1844 Αθήνα 206.225 19 2,598 Χαλκός Οδοντωτή
2 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 25] 1845 Αθήνα 242.062 19 2,598 Χαλκός Οδοντωτή
2 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 26] 1847 Αθήνα 82.165 19 2,598 Χαλκός Οδοντωτή
2 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 27] 1848 Αθήνα 258.115 19 2,598 Χαλκός Οδοντωτή
2 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 28] 1849 Αθήνα 146.216 19 2,598 Χαλκός Οδοντωτή
2 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 29] 1851 Αθήνα 387.424 17 2,598 Χαλκός Οδοντωτή
2 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 30] 1857 Αθήνα 544.688 17 2,598 Χαλκός Οδοντωτή
5 λεπτά   1834 επίσης 1833 Μόναχο 2.500.00 25 6,495 Χαλκός Οδοντωτή
5 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 31] 1836 Αθήνα 1.000 25 6,495 Χαλκός Οδοντωτή
5 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 32] 1837 Αθήνα 116.009 25 6,495 Χαλκός Οδοντωτή
5 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 33] 1838 Αθήνα 1.471.912 25 6,495 Χαλκός Οδοντωτή
5 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 34] 1839 Αθήνα 1.186.543 25 6,495 Χαλκός Οδοντωτή
5 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 35] 1840 Αθήνα 416.770 25 6,495 Χαλκός Οδοντωτή
5 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 36] 1841 Αθήνα 863.784 25 6,495 Χαλκός Οδοντωτή
5 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 37] 1842 Αθήνα 682.007 25 6,495 Χαλκός Οδοντωτή
5 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 38] 1844 Αθήνα 88.627 25 6,495 Χαλκός Οδοντωτή
5 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 39] 1845 Αθήνα 315.976 25 6,495 Χαλκός Οδοντωτή
5 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 40] 1846 Αθήνα 190.399 25 6,495 Χαλκός Οδοντωτή
5 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 41] 1847 Αθήνα 270.157 25 6,495 Χαλκός Οδοντωτή
5 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 42] 1848 Αθήνα 394.286 25 6,495 Χαλκός Οδοντωτή
5 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 43] 1849 Αθήνα 374.576 25 6,495 Χαλκός Οδοντωτή
5 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 44] 1851 Αθήνα 620.405 23 6,495 Χαλκός Οδοντωτή
5 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 45] 1857 Αθήνα 349.340 23 6,495 Χαλκός Οδοντωτή
10 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 46] 1833 Μόναχο 520.000 28 12,99 Χαλκός Οδοντωτή
10 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 47] 1836 Αθήνα 919.000 28 12,99 Χαλκός Οδοντωτή
10 λεπτά   1837 Αθήνα 2.660.383 28 12,99 Χαλκός Οδοντωτή
10 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 48] 1838 Αθήνα 917.941 28 12,99 Χαλκός Οδοντωτή
10 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 49] 1843 Αθήνα 700.583 28 12,99 Χαλκός Οδοντωτή
10 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 50] 1844 Αθήνα 1.064.301 28 12,99 Χαλκός Οδοντωτή
10 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 51] 1845 Αθήνα 981.889 28 12,99 Χαλκός Οδοντωτή
10 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 52] 1846 Αθήνα 1.274.078 28 12,99 Χαλκός Οδοντωτή
10 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 53] 1847 Αθήνα 740.766 28 12,99 Χαλκός Οδοντωτή
10 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 54] 1848 Αθήνα 1.174.402 28 12,99 Χαλκός Οδοντωτή
10 λεπτά   1849 Αθήνα 1.160.738 28 12,99 Χαλκός Οδοντωτή
10 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 55] 1850 Αθήνα 1.282.260 28 12,99 Χαλκός Οδοντωτή
10 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 56] 1851 Αθήνα 586.971 28 12,99 Χαλκός Οδοντωτή
10 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 57] 1857 Αθήνα 883.525 28 12,99 Χαλκός Οδοντωτή
1/4 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 58] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1833 Μόναχο 780.000 16,6 1,119 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1/4 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 59] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1834 Παρίσι 1.174.402 16,6 1,119 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1/4 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 60] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1845 Αθήνα 1.160.738 16,6 1,119 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1/4 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 61] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1846 Αθήνα 883.525 16,6 1,119 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1/4 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 62] Όθωνας σε μεγάλη ηλικία 1851 Βιέννη 15 1,119 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1/4 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 63] Όθωνας σε μεγάλη ηλικία 1855 Βιέννη 15 1,119 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1/2 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 64] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1833 Μόναχο 900.00 19 2,238 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1/2 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 65] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1834 Παρίσι 19 2,238 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1/2 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 66] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1842 Αθήνα 19 2,238 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1/2 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 67] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1843 Αθήνα 19 2,238 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1/2 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 68] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1846 Αθήνα 19 2,238 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1/2 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 69] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1847 Αθήνα 19 2,238 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1/2 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 70] Όθωνας σε μεγάλη ηλικία 1851 Βιέννη 17 2,238 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1/2 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 71] Όθωνας σε μεγάλη ηλικία 1855 Βιέννη 17 2,238 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 72] 1833 Μονάχου επίσης 1832 Μόναχο 1.125.000 23,2 4,447 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 73] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1833 Παρίσι 23,2 4,447 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 74] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1834 Παρίσι 23,2 4,447 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 75] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1845 Αθήνα 23,2 4,447 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 76] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1846 Αθήνα 23,2 4,447 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 77] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1847 Αθήνα 23,2 4,447 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
1 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 78] Όθωνας σε μεγάλη ηλικία 1851 Βιέννη 21 4,447 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
5 δραχμές [εξωτερικός σύνδεσμος 79] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1833 Μόναχο 38,2 22,385 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
5 δραχμές [εξωτερικός σύνδεσμος 80] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1833 Παρίσι 38,2 22,385 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
5 δραχμές [εξωτερικός σύνδεσμος 81] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1833 Αθήνα 38,2 22,385 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
5 δραχμές [εξωτερικός σύνδεσμος 82] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1844 Αθήνα 38,2 22,385 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
5 δραχμές [εξωτερικός σύνδεσμος 83] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1845 Αθήνα 38,2 22,385 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
5 δραχμές [εξωτερικός σύνδεσμος 84] Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1846 Αθήνα 38,2 22,385 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
5 δραχμές [εξωτερικός σύνδεσμος 85] Όθωνας σε μεγάλη ηλικία 1851 Βιέννη 36 22,385 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
20 δραχμές   Όθωνας σε νεαρή ηλικία 1833 Μόναχο 17.550[*]

958 [*]

21 5,776 90% Χρυσός

10% Χαλκός

Οδοντωτή

[*]Σημ: Τα επίσημα αρχεία του Ελληνικού κράτους αναφέρουν ότι κόπηκαν 958 τεμάχια, τα δε του Βαυαρικού κράτους (φάκελλος 804), 17.550 τεμάχια.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

Φωτογραφικό υλικό εξωτερικών συνδέσμωνΕπεξεργασία

Η παραπομπή προς εξωτερικούς ιστότοπους γίνεται για τις περιπτώσεις όπου δεν έχει βρεθεί φωτογραφικό υλικό που να είναι Creative Commons CC BY SA ή Κοινό κτήμα και να μπορεί να φιλοξενηθεί απευθείας στην Βικιπαίδεια.

 1. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1832
 2. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1837
 3. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1838
 4. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1839
 5. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1840
 6. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1841
 7. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1842
 8. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1843
 9. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1844
 10. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1845
 11. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1846
 12. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1847
 13. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1848
 14. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1849
 15. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1851
 16. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1857
 17. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1832
 18. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1836
 19. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1837
 20. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1838
 21. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1839
 22. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1840
 23. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1842
 24. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1844
 25. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1845
 26. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1847
 27. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1848
 28. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1849
 29. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1851
 30. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1857
 31. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1836
 32. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1837
 33. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1838
 34. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1839
 35. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1840
 36. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1841
 37. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1842
 38. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1844
 39. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1845
 40. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1846
 41. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1847
 42. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1848
 43. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1849
 44. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1851
 45. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1857
 46. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1833
 47. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1836
 48. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1838
 49. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1843
 50. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1844
 51. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1845
 52. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1846
 53. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1847
 54. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1848
 55. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1850
 56. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1851
 57. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1857
 58. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1833
 59. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1834
 60. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1845
 61. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1846
 62. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1851
 63. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1855
 64. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1833
 65. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1834
 66. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1842
 67. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1843
 68. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1846
 69. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1847
 70. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1851
 71. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1855
 72. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1832
 73. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1833
 74. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1834
 75. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1845
 76. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1846
 77. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1847
 78. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1851
 79. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1833
 80. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1833
 81. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1833
 82. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1844
 83. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1845
 84. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1846
 85. http://www.nomisma.gr/SearchCoins.aspx?CategoryId=47221&iYear=1851

ΠηγέςΕπεξεργασία

 • Καραμήτσος, Αργύρης· Θεοδωρίδης, Θεόδωρος (2007). Καρατζάς, Τάκης, επιμ. Hellas Coins / Νομίσματα της Νεότερης Ελλάδας. Θεσσαλονίκη: A.Karamitsos. ISBN 978-960-88965-6-8 Check |isbn= value: checksum (βοήθεια). 
 • Πυλαρινός, Παύλος Γ. (1998). Τα νομίσματα της νεωτέρας Ελλάδος / Greek Coins 1828 - 1998 (11η έκδοση). Αθήνα: Pylarinos. 
 • S. Cuhaj, George· Michael, Thomas (2012). Standard Catalog of World Coins, 1801-1900 (7η έκδοση). Krauze Publications. ISBN 9781440246012.