Κατάλογος νομισμάτων της Ελλάδας (1863-1913)

Τα νομίσματα του ελληνικού κράτους κατά την περίοδο 1863 - 1913 αντιστοιχούν στην περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τον βασιλιά Γεώργιο Α´, ο οποίος διαλέχτηκε από τις προστάτιδες δυνάμεις της Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας ως ο βασιλιάς του νέου ελληνικού κράτους μετά την αποχώρηση του Όθωνα το 1862.

Περιγραφή Επεξεργασία

Όλα τα νομίσματα της περιόδου αυτής τυπώθηκαν στο εξωτερικό, στα νομισματοκοπεία του Στρασβούργου (όπου κόπηκαν τα πρώτα νομίσματα), Μπορντώ, και Παρισιού (όπου κόπηκαν τα περισσότερα). Με την επίσημη ένταξη της Ελλάδας στην Λατινική νομισματική ένωση το 1868, τέθηκαν και οι τυποποιημένες προδιαγραφές σχετικά με τις διαστάσεις των νομισμάτων καθώς και τις ποσοστώσεις των μετάλλων για τα αργυρά νομίσματα, οι οποίες ακολούθησαν τα γαλλικά πρότυπα και η δραχμή έγινε ισότιμη με το γαλλικό φράγκο. Η αύξηση του πληθυσμού της χώρας κατά 200.000 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 1879, αλλά και η προσάρτηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου στο ελληνικό κράτος το 1883 με την συμφωνία της Κωνσταντινούπολης και επιπλέον 300.000 κατοίκους, έφερε αυξημένη ζήτηση για επιπλέον νομίσματα η οποία αντικατοπτρίζεται στην αυξημένη ποσότητα κοπής νομισμάτων της περιόδου αυτής.[1][2]Οι παραστάσεις του Γεωργίου χωρίζονται σε 2 γενικές κατηγορίες, αυτές που εικονίζεται νέος και αυτές που εικονίζεται μεγαλύτερος με μουστάκι από το 1875 και έπειτα, ενώ εξαίρεση ως προς τις παραστάσεις αποτελούν τα νομίσματα των 1 και 2 δραχμών του 1910 και 1911 τα οποία δεν διαθέτουν δάφνες ή τον βασιλικό θυρεό αλλά μυθολογική παράσταση (Θέτις).

Ενδεικτικά σχετικά με την αγοραστική δύναμη των νομισμάτων:[1]

  • μια οκά ψωμί Α´ ποιότητας = 0,40 με 0,50 λεπτά
  • μια οκά βοδινό κρέας = 1,5 δραχμές
  • ημερομίσθιο αγρότη = 3,15 δραχμές
  • ημερομίσθιο αγρότισσας = 2,05 δραχμές
  • μισθός κλητήρα Α´ υπουργείου = 70 δραχμές
  • μισθός μοιράρχου χωροφυλακής = 330 δραχμές

Νομίσματα Επεξεργασία

Αξία Εικόνα Περιγραφή [1] Έτος κοπής [1][2] Νομισματοκοπείο [1] Ποσότητα [1][2] Διάμετρος [1]

(χιλιοστά)

Βάρος [1]

(γραμμάρια)

Μέταλλο [1][2] Στεφάνη [1]
1 λεπτό   1870 επίσης 1869 Στρασβούργο 14.975.677 15 1 95% Χαλκός

4% Κασσίτερος

1% Ψευδάργυρος

Λεία
1 λεπτό [εξωτερικός σύνδεσμος 1] 1878 Μπορντώ 7.132.400 15 1 95% Χαλκός

4% Κασσίτερος

1% Ψευδάργυρος

Λεία
1 λεπτό [εξωτερικός σύνδεσμος 2] 1879 Παρίσι 397.600 15 1 95% Χαλκός

4% Κασσίτερος

1% Ψευδάργυρος

Λεία
2 λεπτά   1869 Στρασβούργο 7.481.724 20 2 95% Χαλκός

4% Κασσίτερος

1% Ψευδάργυρος

Λεία
2 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 3] 1878 Μπορντώ 3.750.000 20 2 95% Χαλκός

4% Κασσίτερος

1% Ψευδάργυρος

Λεία
5 λεπτά   1870 επίσης 1869 Στρασβούργο 23.945.158 25 5 95% Χαλκός

4% Κασσίτερος

1% Ψευδάργυρος

Λεία
5 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 4] 1878 Μπορντώ 11.528.210 25 5 95% Χαλκός

4% Κασσίτερος

1% Ψευδάργυρος

Λεία
5 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 5] 1879 Παρίσι 469.790 25 5 95% Χαλκός

4% Κασσίτερος

1% Ψευδάργυρος

Λεία
5 λεπτά   1882 Παρίσι 14.400.000 25 5 95% Χαλκός

4% Κασσίτερος

1% Ψευδάργυρος

Λεία
5 λεπτά   1894 Παρίσι 4.000.000 17 2 75% Χαλκός

25% Νικέλιο

Λεία
5 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 6] 1895 Παρίσι 4.000.000 17 2 75% Χαλκός

25% Νικέλιο

Λεία
5 λεπτά   1912 Παρίσι 25.053.946 19 3 98% Νικέλιο

2% Χαλκός

Λεία
10 λεπτά   1870 επίσης 1869 Στρασβούργο 14.994.162 30 10 95% Χαλκός

4% Κασσίτερος

1% Ψευδάργυρος

Λεία
10 λεπτά   1878 Μπορντώ 7.140.092 30 10 95% Χαλκός

4% Κασσίτερος

1% Ψευδάργυρος

Λεία
10 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 7] 1879 Παρίσι 357.908 30 10 95% Χαλκός

4% Κασσίτερος

1% Ψευδάργυρος

Λεία
10 λεπτά   1882 Παρίσι 16.000.000 30 10 95% Χαλκός

4% Κασσίτερος

1% Ψευδάργυρος

Λεία
10 λεπτά   1894 Παρίσι 3.000.000 19 3 75% Χαλκός

25% Νικέλιο

Λεία
10 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 8] 1895 Παρίσι 3.000.000 19 3 75% Χαλκός

25% Νικέλιο

Λεία
10 λεπτά   1912 Παρίσι 28.973.497 21 4 98% Νικέλιο

2% Χαλκός

Λεία
20 λεπτά   1874 Παρίσι 2.223.127 16 1 83,5% Άργυρος

16,5% Χαλκός

Οδοντωτή
20 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 9] 1883 Παρίσι 1.000.000 16 1 83,5% Άργυρος

16,5% Χαλκός

Οδοντωτή
20 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 10] 1893 Παρίσι 248.008 21 4 75% Χαλκός

25% Νικέλιο

Λεία
20 λεπτά   1894 Παρίσι 4.751.992 21 4 75% Χαλκός

25% Νικέλιο

Λεία
20 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 11] 1895 Παρίσι 5.000.000 21 4 75% Χαλκός

25% Νικέλιο

Λεία
20 λεπτά   1912 Παρίσι 10.144.292 23 5 98% Νικέλιο

2% Χαλκός

Λεία
50 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 12] 1868 Παρίσι 60 18 2,5 83,5% Άργυρος

16,5% Χαλκός

Οδοντωτή
50 λεπτά   1874 Παρίσι 4.500.573 18 2,5 83,5% Άργυρος

16,5% Χαλκός

Οδοντωτή
50 λεπτά [εξωτερικός σύνδεσμος 13] 1883 Παρίσι 500.000 18 2,5 83,5% Άργυρος

16,5% Χαλκός

Οδοντωτή
1 δραχμή   1868 Παρίσι 479.682 23 5 83,5% Άργυρος

16,5% Χαλκός

Οδοντωτή
1 δραχμή   1874 επίσης 1873 Παρίσι 4.051.676 23 5 83,5% Άργυρος

16,5% Χαλκός

Οδοντωτή
1 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 14] 1883 Παρίσι 5.000.000 23 5 83,5% Άργυρος

16,5% Χαλκός

Οδοντωτή
1 δραχμή   Παράσταση της Θέτιδος με την ασπίδα του Αχιλλέα, βάσει παρόμοιας παράστασης από αρχαία νομίσματα της Καλαβρίας   1910 Παρίσι 4.570.159 23 5 83,5% Άργυρος

16,5% Χαλκός

Οδοντωτή
1 δραχμή [εξωτερικός σύνδεσμος 15] Παράσταση της Θέτιδος με την ασπίδα του Αχιλλέα 1911 Παρίσι 1.881.817 23 5 83,5% Άργυρος

16,5% Χαλκός

Οδοντωτή
2 δραχμές [εξωτερικός σύνδεσμος 16] 1868 Παρίσι 47.419 27 10 83,5% Άργυρος

16,5% Χαλκός

Οδοντωτή
2 δραχμές [εξωτερικός σύνδεσμος 17] 1873 Παρίσι 839.431 27 10 83,5% Άργυρος

16,5% Χαλκός

Οδοντωτή
2 δραχμές   1883 Παρίσι 250.000 27 10 83,5% Άργυρος

16,5% Χαλκός

Οδοντωτή
2 δραχμές   Παράσταση της Θέτιδος με την ασπίδα του Αχιλλέα 1911 Παρίσι 1.500.000 27 10 83,5% Άργυρος

16,5% Χαλκός

Οδοντωτή
5 δραχμές   1875 Παρίσι 1.195.799 37 25 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
5 δραχμές   1876 Παρίσι 1.894.774 37 25 90% Άργυρος

10% Χαλκός

Οδοντωτή
5 δραχμές   1876 Παρίσι 9.294 17 1,6129 90% Χρυσός

10% Χαλκός

Οδοντωτή
10 δραχμές   Επίσης και 9.294 κατά το ίδιο

έτος με βάρος 1,6129 γρ. όπως την 1 δραχμή

1876 Παρίσι 18.959 17 3,2258 90% Χρυσός

10% Χαλκός

Οδοντωτή
20 δραχμές   1876 Παρίσι 37.362 21 6,45161 90% Χρυσός

10% Χαλκός

Οδοντωτή
20 δραχμές   1884 Παρίσι 550.000 21 6,45161 90% Χρυσός

10% Χαλκός

Οδοντωτή
50 δραχμές   1876 Παρίσι 182 28 16,12903 90% Χρυσός

10% Χαλκός

Οδοντωτή
100 δραχμές   1876 Παρίσι 76 35 32,25806 90% Χρυσός

10% Χαλκός

Οδοντωτή

Παραπομπές Επεξεργασία

Φωτογραφικό υλικό εξωτερικών συνδέσμων Επεξεργασία

Η παραπομπή προς εξωτερικούς ιστότοπους γίνεται για τις περιπτώσεις όπου δεν έχει βρεθεί φωτογραφικό υλικό που να είναι Creative Commons CC BY SA ή Κοινό κτήμα και να μπορεί να φιλοξενηθεί απευθείας στην Βικιπαίδεια.

Πηγές Επεξεργασία

  • Καραμήτσος, Αργύρης· Θεοδωρίδης, Θεόδωρος (2007). Καρατζάς, Τάκης, επιμ. Hellas Coins / Νομίσματα της Νεότερης Ελλάδας. Θεσσαλονίκη: A.Karamitsos. ISBN 978-960-88965-6-8 Check |isbn= value: checksum (βοήθεια). 
  • Πυλαρινός, Παύλος Γ. (1998). Τα νομίσματα της νεωτέρας Ελλάδος / Greek Coins 1828 - 1998 (11η έκδοση). Αθήνα: Pylarinos. 
  • S. Cuhaj, George· Michael, Thomas (2012). Standard Catalog of World Coins, 1801-1900 (7η έκδοση). Krauze Publications. ISBN 9781440246012. 
  • S. Cuhaj, George· Michael, Thomas (2016). Standard Catalog of World Coins 1901-2000 (8η έκδοση). Krauze Publications. ISBN 978-1440244094.