Κατάλογος θυρών TCP και UDP

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia
(Ανακατεύθυνση από Κατάλογος των TCP και UDP ports)

Τα πρωτόκολλα TCP και UDP είναι τα δύο βασικά πρωτόκολλα του διαδικτύου και χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δύο υπολογιστών. Κάθε πακέτο TCP και UDP εκτός από τα δεδομένα περιλαμβάνει μία κεφαλίδα στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του πακέτου. Ανάμεσα σε αυτά μπορεί κανείς να εντοπίσει την θύρα (port) του αποστολέα, από την οποία ξεκίνησε το πακέτο, και την θύρα του παραλήπτη, στην οποία κατευθύνεται. Μόλις το πακέτο παραδοθεί στην κατάλληλη θύρα του παραλήπτη, τότε το παραλαμβάνει η αντίστοιχη εφαρμογή και χρησιμοποιεί τα δεδομένα που βρίσκονται μέσα σε αυτό.

Ο οργανισμός IANA έχει καθορίσει την χρήση για την οποία προορίζεται κάθε θύρα, δηλαδή με άλλα λόγια το πρόγραμμα το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με αυτήν και θα την χρησιμοποιεί

Η χρήση, όπως καθορίζεται από τον οργανισμό IANA, είναι συνιστώμενη και όχι υποχρεωτική. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποια πόρτα δεν χρησιμοποιείται για τον σκοπό που καθορίζει ο IANA, αλλά για άλλες εφαρμογές και πρωτόκολλα.

Κατάλογος Επεξεργασία

Στην συνέχεια φαίνεται το υπόμνημα των πινάκων που ακολουθούν.

  • Επίσημη όταν η χρήση της θύρας έχει παραχωρηθεί επίσημα σε κάποιο πρόγραμμα ή πρωτόκολλο από την IANA;
  • Ανεπίσημη όταν μία ευρέως διαδεδομένη εφαρμογή ή πρωτόκολλο χρησιμοποιεί κάποια θύρα χωρίς να της έχει παραχωρηθεί επίσημα από την IANA.
  • Σύγκρουση όταν κάποια θύρα χρησιμοποιείται από παραπάνω από μία ευρέως διαδεδομένη εφαρμογή ή πρωτόκολλο.

Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται για κάθε κατηγορία θυρών εκείνες που χρησιμοποιούνται συνηθέστερα. Για μία πλήρη λίστα μπορείτε να απευθυνθείτε στο site της IANA.

Θύρες από 0 έως 1023 Επεξεργασία

Port Description status
0/TCP,UDP Reserved; Η θύρα αυτή δεν χρησιμοποιείται παρά μόνο όταν κάποιος υπολογιστής θέλει να στείλει ένα πακέτο χωρίς να πάρει απάντηση. Επίσημη
1/TCP,UDP TCPMUX (TCP port service multiplexer) Επίσημη
5/TCP,UDP RJE (Remote Job Entry) Επίσημη
7/TCP,UDP ECHO protocol Επίσημη
9/TCP,UDP DISCARD protocol Επίσημη
11/TCP,UDP SYSTAT protocol Επίσημη
13/TCP,UDP DAYTIME protocol Επίσημη
17/TCP,UDP QOTD (Quote of the Day) protocol Επίσημη
18/TCP,UDP Message Send Protocol Επίσημη
19/TCP,UDP CHARGEN (Character Generator) protocol Επίσημη
20/TCP FTP - data port Επίσημη
21/TCP FTP - control (command) port Επίσημη
22/TCP,UDP SSH (Secure Shell) - χρησιμοποιείται για ασφαλείς συνδέσεις σε υπολογιστές UNIX, για μεταφορά αρχείων και για port forwarding. Επίσημη
23/TCP,UDP Telnet protocol - μη κρυπτογραφημένη επικοινωνία Επίσημη
25/TCP,UDP SMTP - χρησιμοποιείται για την διακίνηση των μηνυμάτων email μεταξύ των servers. Επίσημη
26/TCP,UDP RSFTP - Ένα απλό πρωτόκολλο σαν το FTP. Ανεπίσημη
35/TCP,UDP QMS Magicolor 2 printer Ανεπίσημη
37/TCP,UDP TIME protocol Επίσημη
38/TCP,UDP Route Access Protocol Επίσημη
39/TCP,UDP Resource Location Protocol Επίσημη
41/TCP,UDP Graphics Επίσημη
42/TCP,UDP Host Name Server Επίσημη
42/TCP,UDP WINS [1] Ανεπίσημη/Σύγκρουση
43/TCP WHOIS protocol Επίσημη
49/TCP,UDP TACACS Login Host protocol Επίσημη
53/TCP,UDP DNS (Domain Name System) Επίσημη
57/TCP MTP, Mail Transfer Protocol
67/UDP BOOTP (BootStrap Protocol) server, αλλά χρησιμοποιείται επίσης και από το πρωτόκολλο DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Επίσημη
68/UDP BOOTP client, αλλά χρησιμοποιείται επίσης από το πρωτόκολλο DHCP Επίσημη
69/UDP TFTP (Trivial File Transfer Protocol) Επίσημη
70/TCP Gopher protocol Επίσημη
79/TCP Finger protocol Επίσημη
80/TCP HTTP (HyperText Transfer Protocol) - used for transferring web pages Επίσημη
81/TCP HTTP Alternate (HyperText Transfer Protocol) Επίσημη
81/TCP Torpark - Onion routing ORport Ανεπίσημη
82/UDP Torpark - Control Port Ανεπίσημη
88/TCP Kerberos - για αυθεντικοποίηση χρηστών Επίσημη
101/TCP HOSTNAME
102/TCP ISO-TSAP protocol
107/TCP Remote Telnet Service
109/TCP POP, Post Office Protocol, version 2
110/TCP POP3 (Post Office Protocol version 3) - χρησιμοποιείται για την παραλαβή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους χρήστες. Επίσημη
111/TCP,UDP sun protocol Επίσημη
113/TCP ident - χρησιμοποιείται από το IRC για αναγνώριση χρηστών. Επίσημη
115/TCP SFTP, Simple File Transfer Protocol
117/TCP UUCP-PATH
118/TCP,UDP SQL Services Επίσημη
119/TCP NNTP (Network News Transfer Protocol) - χρησιμοποιείται για την παραλαβή μηνυμάτων από newsgroups. Επίσημη
123/UDP NTP (Network Time Protocol) - χρησιμοποιείται για συγχρονισμό της ώρας Επίσημη
135/TCP,UDP EPMAP (End Point Mapper) / Microsoft RPC Locator Service Επίσημη
137/TCP,UDP NetBIOS NetBIOS Name Service Επίσημη
138/TCP,UDP NetBIOS NetBIOS Datagram Service Επίσημη
139/TCP,UDP NetBIOS NetBIOS Session Service Επίσημη
143/TCP,UDP IMAP (Internet Message Access Protocol 4) - χρησιμοποιείται για την παραλαβή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους χρήστες. Επίσημη
152/TCP,UDP BFTP, Background File Transfer Program
153/TCP,UDP SGMP, Simple Gateway Monitoring Protocol
156/TCP,UDP SQL Service Επίσημη
158/TCP,UDP DMSP, Distributed Mail Service Protocol
161/TCP,UDP SNMP (Simple Network Management Protocol) Επίσημη
162/TCP,UDP SNMPTRAP Επίσημη
170/TCP Print-srv
179/TCP BGP (Border Gateway Protocol) Επίσημη
194/TCP IRC (Internet Relay Chat) Επίσημη
201/TCP,UDP AppleTalk Routing Maintenance
209/TCP,UDP The Quick Mail Transfer Protocol
213/TCP,UDP IPX Επίσημη
218/TCP,UDP MPP, Message Posting Protocol
220/TCP,UDP IMAP, Interactive Mail Access Protocol, version 3
259/TCP,UDP ESRO, Efficient Short Remote Operations
264/TCP,UDP BGMP, Border Gateway Multicast Protocol
311/TCP Apple Server-Admin-Tool, Workgroup-Manager-Tool
318/TCP,UDP TSP, Time Stamp Protocol
323/TCP,UDP IMMP, Internet Message Mapping Protocol
383/TCP,UDP HP OpenView HTTPs Operations Agent
366/TCP,UDP SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. ODMR, On-Demand Mail Relay
369/TCP,UDP Rpc2portmap Επίσημη
371/TCP,UDP ClearCase albd Επίσημη
384/TCP,UDP A Remote Network Server System
387/TCP,UDP AURP, AppleTalk Update-based Routing Protocol
389/TCP,UDP LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Επίσημη
401/TCP,UDP UPS Uninterruptible Power Supply Επίσημη
411/TCP Direct Connect Hub port Ανεπίσημη
412/TCP Direct Connect Client-To-Client port Ανεπίσημη
427/TCP,UDP SLP (Service Location Protocol) Επίσημη
443/TCP HTTPS - HTTP Protocol over TLS/SSL (encrypted transmission) Επίσημη
444/TCP,UDP SNPP, Simple Network Paging Protocol
445/TCP Microsoft-DS (Active Directory, Windows shares, Sasser worm, Agobot, Zobotworm) Επίσημη
445/UDP Microsoft-DS SMB file sharing Επίσημη
464/TCP,UDP Kerberos Change/Set password Επίσημη
465/TCP SMTP over SSL - συγκρούεται με ένα πρωτόκολλο της Cisco. Σύγκρουση
500/TCP,UDP ISAKMP, IKE-Internet Key Exchange Επίσημη
512/TCP exec, Remote Process Execution
512/UDP comsat, together with biff: ειδοποιεί τους χρήστες για νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
513/TCP Login
513/UDP Who
514/TCP rsh protocol
514/UDP syslog protocol - χρησιμοποιείται για την διατήρηση logs σε ένα σύστημα. Επίσημη
515/TCP Line Printer Daemon protocol - χρησιμοποιείται σε print servers.
517/UDP Talk
518/UDP NTalk
520/TCP efs
520/UDP Routing - RIP Επίσημη
513/UDP Router
524/TCP,UDP NCP (NetWare Core Protocol) Επίσημη
525/UDP Timed, Timeserver
530/TCP,UDP RPC Επίσημη
531/TCP,UDP AOL Instant Messenger, IRC Ανεπίσημη
532/TCP netnews
533/UDP netwall, For Emergency Broadcasts
540/TCP UUCP (Unix-to-Unix Copy Protocol) Επίσημη
542/TCP,UDP commerce (Commerce Applications) Επίσημη
543/TCP klogin, Kerberos login
544/TCP kshell, Kerberos Remote shell
546/TCP,UDP DHCPv6 client
547/TCP,UDP DHCPv6 server
548/TCP AFP (Apple Filing Protocol)
550/UDP new-rwho, new-who
554/TCP,UDP RTSP (Real Time Streaming Protocol) Επίσημη
556/TCP Remotefs, rfs, rfs_server
560/UDP rmonitor, Remote Monitor
561/UDP monitor
563/TCP,UDP NNTP protocol over TLS/SSL (NNTPS) Επίσημη
587/TCP αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (SMTP) (RFC 2476) Επίσημη
591/TCP FileMaker 6.0 Web Sharing (HTTP Alternate, see port 80) Επίσημη
593/TCP,UDP HTTP RPC Ep Map Επίσημη
604/TCP TUNNEL
631/TCP,UDP IPP, Internet Printing Protocol
636/TCP,UDP LDAP over SSL Επίσημη
639/TCP,UDP MSDP, Multicast Source Discovery Protocol
646/TCP LDP, Label Distribution Protocol
647/TCP DHCP Failover Protocol
648/TCP RRP, Registry Registrar Protocol
652/TCP DTCP, Dynamic Tunnel Configuration Protocol
654/TCP AODV, Ad hoc On-Demand Distance Vector
665/TCP sun-dr, Remote Dynamic Reconfiguration Ανεπίσημη
666/UDP Doom, First online first-person shooter
674/TCP ACAP, Application Configuration Access Protocol
691/TCP MS Exchange Routing Επίσημη
692/TCP Hyperwave-ISP
694/UDP Linux-HA High availability Heartbeat port Ανεπίσημη
695/TCP IEEE-MMS-SSL
698/TCP OLSR, Optimized Link State Routing
699/TCP Access Network
700/TCP EPP, Extensible Provisioning Protocol
701/TCP LMP, Link Management Protocol.
702/TCP IRIS over BEEP
706/TCP SILC, Secure Internet Live Conferencing
711/TCP TDP, Tag Distribution Protocol
712/TCP TBRPF, Topology Broadcast based on Reverse-Path Forwarding
720/TCP SMQP, Simple Message Queue Protocol
749/TCP, UDP kerberos-adm, Kerberos administration
750/UDP Kerberos version IV
782/TCP Conserver serial-console management server
829/TCP CMP (Certificate Management Protocol)
860/TCP iSCSI
873/TCP rsync File synchronisation protocol Επίσημη
901/TCP Samba Web Administration Tool (SWAT) Ανεπίσημη
902 VMware Server[1] Ανεπίσημη
904 VMware Server Alternate (if 902 is in use - ie SUSE linux) Ανεπίσημη
911/TCP Network Console on Acid (NCA) - local tty redirection over OpenSSH
981/TCP SofaWare Technologies Remote HTTPS management for firewall devices running embedded Checkpoint Firewall-1 software Ανεπίσημη
989/TCP,UDP FTP Protocol (data) over TLS/SSL Επίσημη
990/TCP,UDP FTP Protocol (control) over TLS/SSL Επίσημη
991/TCP,UDP NAS (Netnews Admin System)
992/TCP,UDP Telnet protocol over TLS/SSL Επίσημη
993/TCP IMAP4 over SSL (encrypted transmission) Επίσημη
995/TCP POP3 over SSL (encrypted transmission) Επίσημη

Θύρες από 1024 έως 49151 Επεξεργασία

Port Description Status
1058/tcp nim AIX Network Installation Manager Επίσημη
1059/tcp nimreg Επίσημη
1080/tcp SOCKS proxy Επίσημη
1099/tcp RMI Registry Επίσημη
1099/udp RMI Registry Επίσημη
1109/tcp Kerberos POP
1167/udp phone, conference calling
1176/tcp Perceptive Automation Indigo home control server Επίσημη
1194/udp OpenVPN Επίσημη
1198/tcp,udp The cajo project Free dynamic transparent distributed computing in Java Επίσημη
1200/udp [2]Steam Friends Applet] Επίσημη
1214/tcp Kazaa Επίσημη
1223/tcp,udp TGP: "TrulyGlobal Protocol" aka "The Gur Protocol" Επίσημη
1241/tcp,udp Nessus Security Scanner Επίσημη
1248/tcp NSClient/NSClient++/NC_Net (Nagios) Ανεπίσημη
1270/tcp,udp Microsoft Operations Manager 2005 agent Επίσημη
1311/tcp Dell Open Manage Https Port Ανεπίσημη
1313/tcp Xbiim (Canvii server) Port Ανεπίσημη
1337/tcp WASTE Encrypted File Sharing Program Ανεπίσημη
1352/tcp IBM Lotus Notes/Domino RPC Επίσημη
1387/tcp Computer Aided Design Software Inc LM (cadsi-lm ) Επίσημη
1387/udp Computer Aided Design Software Inc LM (cadsi-lm ) Επίσημη
1412/tcp,udp Direct Connect Client (DC++) Ανεπίσημη
1414/tcp IBM MQSeries Επίσημη
1431/tcp RGTP Επίσημη
1433/tcp,udp Microsoft SQL database system Επίσημη
1434/tcp,udp Microsoft SQL Monitor Επίσημη
1494/tcp Citrix Presentation Server ICA Client Επίσημη
1512/tcp,udp WINS
1521/tcp nCube License Manager Επίσημη
1521/tcp Oracle database default listener, in future releases official port 2483 Ανεπίσημη
1524/tcp ingresslock, ingress
1526/tcp Oracle database common alternative for listener Ανεπίσημη
1533/tcp IBM Sametime IM - Virtual Places Chat Επίσημη
1547/tcp Laplink Επίσημη
1547/udp Laplink Επίσημη
1550 Gadu-Gadu (Direct Client-to-Client) Ανεπίσημη
1581/udp MIL STD 2045-47001 VMF Επίσημη
1589/udp Cisco VQP (VLAN Query Protocol) / VMPS Ανεπίσημη
1627 iSketch Ανεπίσημη
1677/tcp Novell GroupWise clients in client/server access mode
1701/udp l2tp, Layer 2 Tunnelling protocol
1716/tcp America's Army MMORPG Default Game Port Επίσημη
1723/tcp Microsoft PPTP VPN Επίσημη
1723/udp Microsoft PPTP VPN Επίσημη
1725/udp Valve Steam Client Ανεπίσημη
1755/tcp Microsoft Media Services (MMS, ms-streaming) Επίσημη
1755/udp Microsoft Media Services (MMS, ms-streaming) Επίσημη
1761/tcp,udp cft-0 Επίσημη
1761/tcp Novell Zenworks Remote Control utility Ανεπίσημη
1762-1768/tcp,udp cft-1 to cft-7 Επίσημη
1812/udp radius, RADIUS authentication protocol
1813/udp radacct, RADIUS accounting protocol
1863/tcp Windows Live Messenger Επίσημη
1900/udp Microsoft SSDP Enables discovery of UPnP devices Επίσημη
1935/tcp Macromedia Flash Communications Server MX Επίσημη
1970/tcp,udp Danware Data NetOp Remote Control Επίσημη
1971/tcp,udp Danware Data NetOp School Επίσημη
1972/tcp,udp InterSystems Caché Επίσημη
1975-77/udp Cisco TCO (Documentation) Επίσημη
1984/tcp Big Brother - network monitoring tool Επίσημη
1985/udp Cisco HSRP Επίσημη
2000/udp Cisco SCCP (Skinny) Επίσημη
2000/tcp Cisco SCCP (Skinny) Επίσημη
2002/tcp Cisco Secure Access Control Server (ACS) for Windows Ανεπίσημη
2030 Oracle Services for Microsoft Transaction Server Ανεπίσημη
2031/tcp mobrien-chat - Mike O'Brien <mike@mobrien.com> November 2004 Επίσημη
2031/udp mobrien-chat - Mike O'Brien <mike@mobrien.com> November 2004 Επίσημη
2049/udp nfs, NFS Server Επίσημη
2049/udp shilp Επίσημη
2053/tcp knetd, Kerberos de-multiplexor
2056/udp Civilization 4 multiplayer Ανεπίσημη
2074/tcp Vertel VMF SA (i.e. App.. SpeakFreely) Επίσημη
2074/udp Vertel VMF SA (i.e. App.. SpeakFreely) Επίσημη
2082/tcp Infowave Mobility Server Επίσημη
2082/tcp CPanel, default port Ανεπίσημη
2083/tcp Secure Radius Service (radsec) Επίσημη
2083/tcp CPanel default SSL port Ανεπίσημη
2086/tcp GNUnet Επίσημη
2086/tcp WebHost Manager default port Ανεπίσημη
2087/tcp WebHost Manager default SSL port Ανεπίσημη
2095/tcp CPanel default webmail port Ανεπίσημη
2096/tcp CPanel default SSL webmail port Ανεπίσημη
2161/tcp ?-APC Agent Επίσημη
2181/tcp EForward-document transport system Επίσημη
2181/udp EForward-document transport system Επίσημη
2200/tcp Tuxanci - Game Server (http://www.tuxanci.org) Ανεπίσημη[νεκρός σύνδεσμος]
2219/tcp NetIQ NCAP Protocol Επίσημη
2219/udp NetIQ NCAP Protocol Επίσημη
2220/tcp NetIQ End2End Επίσημη
2220/udp NetIQ End2End Επίσημη
2222/tcp DirectAdmin's default port Ανεπίσημη
2222/udp Microsoft Office X antipiracy network monitor [3] Ανεπίσημη
2301/tcp HP System Management Redirect to port 2381 Ανεπίσημη
2302/udp ArmA multiplayer (default for game) Ανεπίσημη
2302/udp Halo: Combat Evolved multiplayer Ανεπίσημη
2303/udp ArmA multiplayer (default for server reporting) (default port for game +1) Ανεπίσημη
2305/udp ArmA multiplayer (default for VoN) (default port for game +3) Ανεπίσημη
2369/tcp Default port for BMC Software CONTROL-M/Server - Configuration Agent port number - though often changed during installation Ανεπίσημη
2370/tcp Default port for BMC Software CONTROL-M/Server - Port utilized to allow the CONTROL-M/Enterprise Manager to connect to the CONTROL-M/Server - though often changed during installation Ανεπίσημη
2381/tcp HP Insight Manager default port for webserver Ανεπίσημη
2404/tcp IEC 60870-5-104 Επίσημη
2427/udp Cisco MGCP Επίσημη
2447/tcp ovwdb - OpenView Network Node Manager (NNM) daemon Επίσημη
2447/udp ovwdb - OpenView Network Node Manager (NNM) daemon Επίσημη
2483/tcp,udp Oracle database listening port for unsecure client connections to the listener, replaces port 1521 Επίσημη
2484/tcp,udp Oracle database listening port for SSL client connections to the listener Επίσημη
2546/tcp,udp Vytal Vault - Data Protection Services Ανεπίσημη
2593/tcp,udp RunUO - Ultima Online Server (http://www.runuo.com) Ανεπίσημη[νεκρός σύνδεσμος]
2598/tcp new ICA - when Session Reliability is enabled, TCP port 2598 replaces port 1494 Ανεπίσημη
2612/tcp,udp QPasa from MQSoftware (http://www.mqsoftware.com) Επίσημη[νεκρός σύνδεσμος]
2710/tcp XBT Bittorrent Tracker Ανεπίσημη
2710/udp XBT Bittorrent Tracker experimental UDP tracker extension Ανεπίσημη
2710/tcp Knuddels.de Ανεπίσημη
2735/tcp NetIQ Monitor Console Επίσημη
2735/udp NetIQ Monitor Console Επίσημη
2809/tcp corbaloc:iiop URL, per the CORBA 3.0.3 specification.

Also used by IBM WebSphere Application Server Node Agent

Επίσημη
2809/udp corbaloc:iiop URL, per the CORBA 3.0.3 specification.
2944/udp Megaco Text H.248 Ανεπίσημη
2945/udp Megaco Binary (ASN.1) H.248 Ανεπίσημη
2948/tcp WAP-push Multimedia Messaging Service (MMS) Επίσημη
2948/udp WAP-push Multimedia Messaging Service (MMS) Επίσημη
2949/tcp WAP-pushsecure Multimedia Messaging Service (MMS) Επίσημη
2949/udp WAP-pushsecure Multimedia Messaging Service (MMS) Επίσημη
2967/tcp Symantec AntiVirus Corporate Edition Ανεπίσημη
3000/tcp Miralix License server Ανεπίσημη
3000/udp Distributed Interactive Simulation (DIS), modifiable default port Ανεπίσημη
3001/tcp Miralix Phone Monitor Ανεπίσημη
3002/tcp Miralix CSTA Ανεπίσημη
3003/tcp Miralix GreenBox API Ανεπίσημη
3004/tcp Miralix InfoLink Ανεπίσημη
3006/tcp Miralix SMS Client Connector Ανεπίσημη
3007/tcp Miralix OM Server Ανεπίσημη
3050/tcp,udp gds_db (Interbase/Firebird) Επίσημη
3074/tcp,udp Xbox Live Επίσημη
3128/tcp HTTP used by web caches and the default port for the Squid cache Επίσημη
3260/tcp iSCSI target Επίσημη
3305/tcp,udp ODETTE-FTP Επίσημη
3306/tcp,udp MySQL Database system Επίσημη
3333/tcp Network Caller ID server Ανεπίσημη
3389/tcp Microsoft Terminal Server (RDP) officially registered as Windows Based Terminal (WBT) Επίσημη
3396/tcp Novell NDPS Printer Agent Επίσημη
3689/tcp DAAP Digital Audio Access Protocol used by Apple’s iTunes Επίσημη
3690/tcp Σύστημα ελέγχου εκδόσεων Subversion Επίσημη
3724/tcp World of Warcraft Online gaming MMORPG Επίσημη
3784/tcp Ventrilo VoIP program used by Ventrilo Επίσημη
3785/udp Ventrilo VoIP program used by Ventrilo Επίσημη
3872/tcp Oracle Management Remote Agent Ανεπίσημη
3900/tcp Unidata UDT OS udt_os Επίσημη
3945/tcp Emcads server service port, a Giritech product used by G/On Επίσημη
4007/tcp PrintBuzzer printer monitoring socket server Ανεπίσημη
4089/udp OpenCORE Remote Control Service Επίσημη
4089/tcp OpenCORE Remote Control Service Επίσημη
4093/udp PxPlus Client server interface ProvideX Επίσημη
4093/tcp PxPlus Client server interface ProvideX Επίσημη
4100 WatchGuard Authentication Applet - default port Ανεπίσημη
4111/tcp,udp Xgrid Επίσημη
4111/tcp Microsoft Office SharePoint Portal Server - default administration port Ανεπίσημη
4226/tcp,udp Aleph One (computer game) Ανεπίσημη
4224/tcp Cisco CDP Cisco discovery Protocol ???
4569/udp Inter-Asterisk eXchange Ανεπίσημη
4662/tcp eMule - port often used Ανεπίσημη
4662/tcp OrbitNet Message Service Επίσημη
4664/tcp Google Desktop Search Ανεπίσημη
4672/udp eMule - port often used Ανεπίσημη
4894/tcp LysKOM Protocol A Επίσημη
4899/tcp Radmin remote administration tool (program sometimes used as a Trojan horse) Επίσημη
5000/tcp commplex-main Επίσημη
5000/tcp UPnP - Windows network device interoperability Ανεπίσημη
5001/tcp Slingbox and Slingplayer Ανεπίσημη
5003/tcp FileMaker Filemaker Pro Επίσημη
5004/udp RTP Real-time Transport Protocol Επίσημη
5005/udp RTP Real-time Transport Protocol Επίσημη
5050/tcp Yahoo! Messenger Yahoo! Messenger Επίσημη
5051/tcp ita-agent Symantec Intruder Alert Επίσημη
5060/tcp Session Initiation Protocol (SIP) Επίσημη
5060/udp Session Initiation Protocol (SIP) Επίσημη
5061/tcp Session Initiation Protocol (SIP) over Transport Layer Security (TLS) Επίσημη
5093/udp SPSS License Administrator (SPSS) Επίσημη
5104/tcp IBM NetCOOL / IMPACT HTTP Service Ανεπίσημη
5121 Neverwinter Nights and its mods, such as Dungeon Eternal X Ανεπίσημη
5190/tcp ICQ and AOL Instant Messenger Επίσημη
5222/tcp XMPP/Jabber - client connection Επίσημη
5223/tcp XMPP/Jabber - default port for SSL Client Connection Ανεπίσημη
5269/tcp XMPP/Jabber - server connection Επίσημη
5351/tcp,udp NAT Port Mapping Protocol - client-requested configuration for inbound connections through network address translators Επίσημη
5353/udp mDNS - multicastDNS
5402/tcp,udp StarBurst AutoCast MFTP Επίσημη
5432/tcp PostgreSQL database system Επίσημη
5445/udp Cisco Vidéo VT Advantage ???
5495/tcp Applix TM1 Admin server Ανεπίσημη
5498/tcp Hotline tracker server connection Ανεπίσημη
5499/udp Hotline tracker server discovery Ανεπίσημη
5500/tcp VNC remote desktop protocol - for incoming listening viewer, Hotline control connection Ανεπίσημη
5501/tcp Hotline file transfer connection Ανεπίσημη
5517/tcp Setiqueue Proxy server client for SETI@Home project Ανεπίσημη
5555/tcp Freeciv multiplay port for versions up to 2.0, Hewlett Packard Data Protector, SAP Ανεπίσημη
5556/tcp Freeciv multiplay port Επίσημη
5631/tcp Symantec pcAnywhere Επίσημη
5666/tcp NRPE (Nagios) Ανεπίσημη
5667/tcp NSCA (Nagios) Ανεπίσημη
5800/tcp VNC remote desktop protocol - for use over HTTP Ανεπίσημη
5814/tcp,udp Hewlett-Packard Support Automation (HP OpenView Self-Healing Services) Επίσημη
5900/tcp VNC remote desktop protocol (used by ARD) Επίσημη
6000/tcp X11 - used between an X client and server over the network Επίσημη
6001/udp X11 - used between an X client and server over the network Επίσημη
6005/tcp Default port for BMC Software CONTROL-M/Server - Socket Port number used for communication between CONTROL-M processes - though often changed during installation Ανεπίσημη
6050/tcp Brightstor Arcserve Backup Exec Ανεπίσημη
6051/tcp Brightstor Arcserve Backup Exec Ανεπίσημη
6112/tcp "dtspcd" - a network daemon that accepts requests from clients to execute commands and launch applications remotely Επίσημη
6112/tcp Blizzard's Battle.net gaming service, ArenaNet gaming service Ανεπίσημη
6129/tcp Dameware Remote Control Ανεπίσημη
6257/udp WinMX (see also 6699) Ανεπίσημη
6346/tcp,udp gnutella-svc (FrostWire, Limewire, Bearshare, etc.) Επίσημη
6347/tcp,udp gnutella-rtr Επίσημη
6502/tcp,udp Danware Data NetOp Remote Control Ανεπίσημη
6522/tcp Gobby (and other libobby-based software) Ανεπίσημη
6543/udp Jetnet - default port that the Paradigm Research & Development Jetnet protocol communicates on Ανεπίσημη
6566/tcp SANE (Scanner Access Now Easy) - SANE network scanner daemon Ανεπίσημη
6619/tcp,udp ODETTE-FTP over TLS/SSL Επίσημη
6665-6669/tcp Internet Relay Chat Επίσημη
6679/tcp IRC SSL (Secure Internet Relay Chat) - port often used Ανεπίσημη
6697/tcp IRC SSL (Secure Internet Relay Chat) - port often used Ανεπίσημη
6699/tcp WinMX (see also 6257) Ανεπίσημη
6881-6999/tcp,udp BitTorrent full range of ports used most often Ανεπίσημη
6891-6900/tcp,udp Windows Live Messenger (File transfer) Επίσημη
6901/tcp,udp Windows Live Messenger (Voice) Επίσημη
6969/tcp acmsoda Επίσημη
6969/tcp BitTorrent tracker port Ανεπίσημη
7000/tcp Default port for Azureus's built in HTTPS Bittorrent Tracker Ανεπίσημη
7001/tcp Default port for BEA WebLogic Server's HTTP server - though often changed during installation Ανεπίσημη
7002/tcp Default port for BEA WebLogic Server's HTTPS server - though often changed during installation Ανεπίσημη
7005/tcp,udp Default port for BMC Software CONTROL-M/Server and CONTROL-M/Agent's - Agent to Server port though often changed during installation Ανεπίσημη
7006/tcp,udp Default port for BMC Software CONTROL-M/Server and CONTROL-M/Agent's - Server to Agent port though often changed during installation Ανεπίσημη
7010/tcp Default port for Cisco AON AMC (AON Management Console) [4] Ανεπίσημη
7171 Tibia
7312/udp Sibelius License Server port Ανεπίσημη
7659/tcp,udp Polypheny multi-model database system (user interface) Ανεπίσημη
7777/tcp Default port used by Windows backdoor program tini.exe Ανεπίσημη
8000/tcp iRDMI - often mistakenly used instead of port 8080 (The Internet Assigned Numbers Authority (iana.org) officially lists this port for iRDMI protocol) Επίσημη
8000/tcp Common port used for internet radio streams such as those using SHOUTcast Ανεπίσημη
8002/tcp Cisco Systems Unified Call Manager Intercluster Port
8008/tcp HTTP Alternate Επίσημη
8008/tcp IBM HTTP Server default administration port Ανεπίσημη
8010/tcp XMPP/Jabber File transfers Ανεπίσημη
8074/tcp Gadu-Gadu Ανεπίσημη
8080/tcp HTTP Alternate (http_alt) - commonly used for web proxy and caching server, or for running a web server as a non-root user Επίσημη
8080/tcp Jakarta Tomcat Ανεπίσημη
8086/tcp HELM Web Host Automation Windows Control Panel Ανεπίσημη
8086/tcp Kaspersky AV Control Center TCP Port Ανεπίσημη
8087/tcp Hosting Accelerator Control Panel Ανεπίσημη
8087/udp Kaspersky AV Control Center UDP Port Ανεπίσημη
8090/tcp Another HTTP Alternate (http_alt_alt) - used as an alternative to port 8080 Ανεπίσημη
8118/tcp Privoxy web proxy - advertisements-filtering web proxy Επίσημη
8087/tcp SW Soft Plesk Control Panel Ανεπίσημη
8200/tcp GoToMyPC Ανεπίσημη
8220/tcp Bloomberg Ανεπίσημη
8222 VMware Server Management User Interface (insecure web interface)[2]. See also, port 8333 Ανεπίσημη
8291/tcp Winbox - Default port on a MikroTik RouterOS for a Windows application used to administer MikroTik RouterOS Ανεπίσημη
8294/tcp Bloomberg Ανεπίσημη
8333 VMware Server Management User Interface (secure web interface)[2]. See also, port 8222 Ανεπίσημη
8400 Commvault Unified Data Management [3]. Επίσημη
8443/tcp SW Soft Plesk Control Panel Ανεπίσημη
8500/tcp ColdFusion Macromedia/Adobe ColdFusion default Webserver port Ανεπίσημη
8767 TeamSpeak - Default UDP Port Ανεπίσημη
8880 WebSphere Application Server SOAP Connector port
8888/tcp,udp NewsEDGE server Επίσημη
8888/tcp Sun Answerbook dwhttpd server (deprecated by docs.sun.com) Ανεπίσημη
8888/tcp GNUmp3d HTTP music streaming and web interface port Ανεπίσημη
9000/tcp Buffalo LinkSystem web access Ανεπίσημη
9001 cisco-xremote router configuration Ανεπίσημη
9001 Tor network default port Ανεπίσημη
9009 Pichat Peer to peer chat software Επίσημη
9043/tcp WebSphere Application Server Administration Console secure port
9060/tcp WebSphere Application Server Administration Console
9100/tcp Jetdirect HP Print Services Επίσημη
9101 Bacula Director Επίσημη
9102 Bacula File Daemon Επίσημη
9103 Bacula Storage Daemon Επίσημη
9535/tcp man, Remote Man Server
9535 mngsuite - Management Suite Remote Control Επίσημη
9800/tcp,udp WebDav Source Port Επίσημη
9800 WebCT e-learning portal Ανεπίσημη
9999 Hydranode - edonkey2000 telnet control port Ανεπίσημη
9999 Urchin Web Analytics Ανεπίσημη
10000 Webmin - web based Linux admin tool Ανεπίσημη
10000 BackupExec Ανεπίσημη
10008 Octopus Multiplexer - CROMP protocol primary port, hoople.org Επίσημη
10050/udp Zabbix-Server
10051/udp Zabbix-Agent
10113/tcp NetIQ Endpoint Επίσημη
10113/udp NetIQ Endpoint Επίσημη
10114/tcp NetIQ Qcheck Επίσημη
10114/udp NetIQ Qcheck Επίσημη
10115/tcp NetIQ Endpoint Επίσημη
10115/udp NetIQ Endpoint Επίσημη
10116/tcp NetIQ VoIP Assessor Επίσημη
10116/udp NetIQ VoIP Assessor Επίσημη
10480 SWAT 4 Dedicated Server Ανεπίσημη
11235 Savage:Battle for Newerth Server Hosting Ανεπίσημη
11294 Blood Quest Online Server Ανεπίσημη
11371 OpenPGP HTTP Keyserver Επίσημη
11576 IPStor Server management communication Ανεπίσημη
12345 NetBus - remote administration tool (often Trojan horse). Also used by NetBuster. Little Fighter 2 (TCP). Ανεπίσημη
12975/tcp LogMeIn Hamachi (VPN tunnel software;also port 32976)
13720/tcp Symantec NetBackup - bprd (formerly VERITAS)
13721/tcp Symantec NetBackup - bpdbm (formerly VERITAS)
13724/tcp Symantec Network Utility - vnet (formerly VERITAS)
13782/tcp Symantec NetBackup - bpcd (formerly VERITAS)
13783/tcp Symantec VOPIED protocol (formerly VERITAS)
14567/udp Battlefield 1942 and mods Ανεπίσημη
15000/tcp Wesnoth
15567/udp Battlefield Vietnam and mods Ανεπίσημη
15345/udp XPilot Επίσημη
16384/udp Iron Mountain Digital - online backup Ανεπίσημη
16567/udp Battlefield 2 and mods Ανεπίσημη
19226/tcp Panda Software AdminSecure Communication Agent Ανεπίσημη
19813/tcp 4D database Client Server Communication Ανεπίσημη
20000 Usermin - web based user tool Επίσημη
20720/tcp Symantec i3 Web GUI server Ανεπίσημη
22347/tcp,udp WibuKey - default port for WibuKey Network Server of WIBU-SYSTEMS AG Επίσημη
22350/tcp,udp CodeMeter - default port for CodeMeter Server of WIBU-SYSTEMS AG Επίσημη
24800 Synergy: keyboard/mouse sharing software Ανεπίσημη
24842 StepMania: Online: Dance Dance Revolution Simulator Ανεπίσημη
25999/tcp Xfire ?
26000/tcp,udp id Software's Quake server, Επίσημη
26000/tcp CCP's EVE Online Online gaming MMORPG, Ανεπίσημη
27000/udp (through 27006) id Software's QuakeWorld master server Ανεπίσημη
27010 Half-Life and its mods, such as Counter-Strike Ανεπίσημη
27015 Half-Life and its mods, such as Counter-Strike Ανεπίσημη
27374 Sub7's default port. Most script kiddies do not change the default port. Ανεπίσημη
27500/udp (through 27900) id Software's QuakeWorld Ανεπίσημη
27888/udp Kaillera server Ανεπίσημη
27900 (through 27901) Nintendo Wi-Fi Connection Ανεπίσημη
27901/udp (through 27910) id Software's Quake II master server Ανεπίσημη
27960/udp (through 27969) Activision's Enemy Territory and id Software's Quake III Arena and Quake III and some ioquake3 derived games Ανεπίσημη
28910 Nintendo Wi-Fi Connection Ανεπίσημη
28960 Call of Duty 2 Common Call of Duty 2 port - (PC Version) Ανεπίσημη
29900 (through 29901) Nintendo Wi-Fi Connection Ανεπίσημη
29920 Nintendo Wi-Fi Connection Ανεπίσημη
30000 Pokemon Netbattle Ανεπίσημη
30564/tcp Multiplicity: keyboard/mouse/clipboard sharing software Ανεπίσημη
31337/tcp Back Orifice - remote administration tool (often Trojan horse) Ανεπίσημη
31337/tcp xc0r3 - xc0r3 security antivir port Ανεπίσημη
31415 ThoughtSignal - Server Communication Service (often Informational) Ανεπίσημη
31456-31458/tcp TetriNET ports (in order: IRC, game, and spectating) Ανεπίσημη
32245/tcp MMTSG-mutualed over MMT (encrypted transmission) Ανεπίσημη
33434 traceroute Επίσημη
37777/tcp Digital Video Recorder hardware Ανεπίσημη
36963 Counter Strike 2D multiplayer port (2D clone of popular CounterStrike computer game) Ανεπίσημη
40000 SafetyNET p Επίσημη
43594-43595/tcp RuneScape Ανεπίσημη
47808 BACnet Building Automation and Control Networks Επίσημη

Θύρες από 49152 έως 65535 Επεξεργασία

Το εύρος αυτό δεν μπορεί να καταχωρηθεί για δημόσια χρήση στον ΙΑΝΑ. Χρησιμοποιείται για προσωρινή και ιδιωτική χρήση και για δυναμική απόδοση[4] εφήμερων θυρών.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι Επεξεργασία