Κατηγορία:Σελινοειδή

Η οικογένεια λέγεται και Σκιαδοφόρα (Umbelliferae). Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Περιγραφικά βοτανολογικά ονόματα.