Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Κλυτία ή Κλυτίη είναι γνωστά τα παρακάτω τρία πρόσωπα:


  1. Κλυτίη, μία Ωκεανίδα Νύμφη, θυγατέρα του Ωκεανού και της Τηθύος. Επειδή εγκαταλείφθηκε από τον θεό Ήλιο, θέλησε να πεθάνει από πείνα. Αλλά ο η κοπέλα μεταμορφώθηκε σε ηλιοτρόπιο. Αναφέρεται επίσης ότι η Κλυτία κατήγγειλε την αδελφή της Λευκοθόη, ερωμένη του Ηλίου, στον πατέρα της, και αυτός την έθαψε ζωντανή.
  2. Κόρη του Μέροπα, βασιλιά στην Κω, και της Εχεμείας. Αδέλφια της Κλυτίας ή Κλυτίης ήταν η Κως, ο Εύμηλος και η Τιτανίς. Η Κλυτίη παντρεύτηκε τον Ευρύπυλο και απέκτησαν μαζί τουλάχιστον δύο παιδιά, τον Χάλκωνα και τον Ανταγόρα.
  3. Κόρη του Αμφιδάμαντα, που κατά μία εκδοχή ήταν η σύζυγος του Ταντάλου και μητέρα του Πέλοπα.


  • Ο αστεροειδής 73 Κλυτία, που ανακαλύφθηκε το 1862, πήρε το όνομά του από το πρώτο από τα μυθικά αυτά πρόσωπα.


Πηγή Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969