Κοθωκίδες

αρχαίος οικισμός και δήμος της Οινηίδας
(Ανακατεύθυνση από Κοθωκίδαι)

Οι Κοθωκίδες[1] (αρχαία ελληνικά: Κοθωκίδαι‎‎), (ο δήμος: Κοθωκιδών) ήταν αρχαίος οικισμός και δήμος της Οινηίδας (περιοχή της Αρχαίας Αττικής και φυλή της αρχαίας Αθήνας).

Κοθωκίδες
Γενικά στοιχεία
ΟνομασίαΚοθωκίδαι
Κύριος οικισμόςΚοθωκίδες
Διοικητικά στοιχεία
Ταυτότηταδήμος της αρχαίας Αττικής
Ονομασία δήμουΔήμος Κοθωκιδών
Ονομασία δημότηΚοθωκίδης
ΦυλήΟινηίδα
Δημητριάδα
ΤριττύςΠαραλίας
Σύστημα εξουσίαςΠόλη–κράτος
Πολιτικό σύστημαΑθηναϊκή Δημοκρατία
Τίτλος ηγέτηδήμαρχος
Λήψη αποφάσεωνΑρχαία Βουλή & Δήμος
Αριθμός βουλευτών
1η περίοδος
508 – 307/306 π.Χ.
2
2η περίοδος
307/306–224/223 π.Χ.
2
3η περίοδος
224/223–201/200 π.Χ.
2
4η περίοδος
201/200 π.Χ.– 126/127
άγνωστος
5η περίοδος
126/127–3ος αιώνας
άγνωστος
Ιστορική εξέλιξη
Ίδρυση508 ΠΚΕ
Λήξη3ος αιώνας
Αντικαταστάθηκε απόΔήμος Ασπροπύργου
Λατρευτικές παραδόσεις
ΜυθολογίαΚόθος
Αρχαιολογία
Περιοχή
Αρχαία Αττική
Σήμερα: θέση στον Άγιο Ιωάννη, βόρεια του Ασπροπύργου Αττικής
Οι δήμοι της αρχαίας Αττικής

Ονομασία Επεξεργασία

Ο δήμος, πήρε πιθανώς το όνομά του, σύμφωνα με μια εκδοχή, από τον επώνυμο ήρωα Κόθο[2] ή σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, από αρχαία οικογένεια ευγενών.

Τοποθεσία των αρχαίων Κοθωκιδών Επεξεργασία

Ο δήμος των Κοθωκιδών, ήταν δήμος της Παραλίας. Πιθανότατα βρίσκεται στη περιοχή του σημερινού Αγίου Ιωάννη στη Γκορίτσα ή Γκορυτσά, βόρεια του Ασπροπύργου,[3] η οποία υπάγεται στον Δήμο Ασπροπύργου, σε λιγότερα από 6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ελευσίνας.[4]

Ο ερευνητής του 19ου αιώνα Διονύσιος Σουρμελής, θεωρούσε ότι ο δήμος των Κοθοκιδών ήταν στην Πριναρήν.[2]

Η συμμετοχή του δήμου στην αρχαία Βουλή Επεξεργασία

Ο δήμος, η ύπαρξη του οποίου επιβεβαιώνεται και από διάφορες επιγραφές,[5] ως μέλος αρχικά της Οινηίδας φυλής, συμμετείχε με 2 βουλευτές στην αρχαία Βουλή των 500, κατά την πρώτη περίοδο (508 – 307/306 π.Χ.). Κατά τη δεύτερη περίοδο (307/306 – 224/223 π.Χ.). ο δήμος μεταφέρθηκε στην «μακεδονική» Δημητριάδα φυλή, αντιπροσωπευόμενος και πάλι από 2 βουλευτές στη Βουλή των 600 και κατά την τρίτη περίοδο (224/223 – 201/200 π.Χ.). Μετά την κατάργηση και διάλυση των «μακεδονικών φυλών» (Αντιγονίς και Δημητριάς) επέστρεψε εκ νέου στην Οινηίδα φυλή για την επόμενη τέταρτη περίοδο (201/200 π.Χ. – 126/127), καθώς και την πέμπτη περίοδο (126/127 – 3ος αιώνας) με άγνωστο αριθμό βουλευτών–αντιπροσώπων.

Οι κάτοικοι των Κοθωκιδών Επεξεργασία

Ο δημότης των αρχαίων Κοθωκιδών ονομαζόταν Κοθωκίδης.[6] Οι Κοθωκίδες θεωρούνταν από τους αρχαίους Αθηναίους ως απομακρυσμένο μέρος από την Αθήνα. Στο έργο του Αριστοφάνη Θεσμοφοριάζουσες, όταν ο Κλεισθένης ζητά να μάθει λεπτομέρειες, ο Μνησίλοχος που προσποιείται ότι είναι γυναίκα, αναφέρει ότι ο δήθεν σύζυγός της, έχει το όνομα ενός τέτοιου Κοθωκίδη, ελπίζοντας ότι ο συνομιλητής του δεν θα ξέρει που βρίσκεται αυτό το μέρος. [7][8]

Προσωπικότητες από τις Κοθωκίδες Επεξεργασία

  • Αισχίνης, γεννήθηκε τον τέταρτο αιώνα π.Χ., (πιθανόν είχε πολιτογραφηθεί)

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές - σημειώσεις Επεξεργασία

  1. [...] Δημοσθένης, “Υπέρ Κτησιφώντος περί του Στεφάνου”, 54-55: Την εποχή που άρχοντας ήταν ο Χαιρώνδας (338/7 π.X.) την έκτη μέρα του Ελαφηβολιώνα, ο Αισχίνης, γιος του Ατρόμητου από τους Κοθωκίδες, κατηγόρησε τον Κτησιφώντα, γιο του Λεωσθένη από την Ανάφλυστο, μπροστά στον άρχοντα για παράνομο ψήφισμα• [...] Μάρτυρες για κλήτευση: Κηφισοφών, γιος του Κηφισοφώντα από τον Ραμνούντα, Κλέων, γιος του Κλέωνος, από τους Κοθωκίδες". [...] Γλωσσάρι Δ[νεκρός σύνδεσμος], από την ιστοσελίδα: www.ime.gr του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.
  2. 2,0 2,1 Διονύσιος Σουρμελής, "Αττικά: ή περί δήμων Αττικής εν οις και περί τινων μερών του Άστεως". Υπό Διονύσιου Σουρμελή. Έκδοσις πρώτη. Τύποις Αλεξάνδρου Κ. Γκαρπολά, Εν Αθήναις 1854 και "Attika hē peri dēmōn Attikēs en hois kai peri tinōn merōn asteōs", Dionysios Surmelēs, Gkarpola, 1854, σελ. 121-122: [...] "Κοθωκίδαι, και ο δήμος και οι δημόται• πόθεν δε ωνομάσθη ο δήμος ούτος είνε μεν απαράδοτον, δεν είνε όμως απίθανον ότι από του Κόθου επισήμου Αθηναίου, ον μνημονεύει ο Στράβων λέγων «Μετά τα Τρωικά Αίκλος και Κόθος εξ Αθηνών ορμηθέντες, ο μεν την Ερέτριαν ώκησε, ο δε την Χαλκίδα (β. ί. κ. ά. 68). Ο δήμος ούτος κατέστη ονομαστός από του ρήτορος Αισχίνου Κοθωκίδου τον δήμον όντος• καμμίαν δε άλλην σύστασιν δεν έχει ο δήμος ούτος προς επίδειξιν. Επειδή δε ως εκ της μνημονευθείσης επιγραφής επορίσθην ότι οι Κοθωκίδαι εισίν όμοροι των Κεφαλέων, δεν ευρίσκω άλλην παλαιάν Ερειπιωμένην κώμην πλησιάζουσαν προς αυτούς, ειμή το νυν λεγόμενον χωρίον Πριναρή ούτως ονομασθέν εν τοις εσχάτοις του Μεσαιώνος δια την πολλήν φυομένην αυτόθι ύλην του Πριναρίου. Όστις παρατηρήσει επιτοπίως τα τρία ειρημένα χωρία την Πριναρήν τον Καράν και τον Κουταλάν, θέλει παραδεχθή καθ' ολοκληρίαν την γνώμην μου δια το αλληλένδετον των τριών τούτων χωρίων". [...]
  3. John S. Traill: Demos and trittys. Epigraphical and topographical studies in the organization of Attica. Athenians Victoria College, Toronto 1986, p. 133.
  4. [...] "Cothocidae: (Κοθωκίδαι; Kothōkídai). Attic paralia deme of the Oeneis phyle, from 307/6 to 200 BC of the Demetrias, with two bouleutaí. Probably c. 6 km north-east of Eleusis near Hagios Ioannis in Goritsa north of Aspropyrgos, the provenance of tomb inscription IG II2 6481 [1; 2. 49]. Aeschines [2] was from C.". [...] Lohmann, Hans (Bochum), Cothocidae
  5. Κοθωκιδ, στην ιστοσελίδα: epigraphy.packhum.org
  6. Ελληνικές επιγραφές - IG II2 6481.
  7. Αριστοφάνης, Θεσμοφοριάζουσες, στιχ. 620, [...] "Μνησίλοχος: τὸν ἐμὸν ἄνδρα πυνθάνει;/ 620 τὸν δεῖνα γιγνώσκεις, τὸν ἐκ Κοθωκιδῶν;" [...]
  8. Αριστοφάνη, "Θεσμοφοριάζουσαι[νεκρός σύνδεσμος]", (έκδοση: Bernhard Thiersch, 1832), σελ. 58, στίχος 620: "τον δείνα γιγνώσκεις, τον εκ Κοθωκιδών;" και σελ. 132 ενότητα "Σχόλια": 620: "Κοθωκίδαι δήμος της Οινηίδος φυλής".

Πηγές – βιβλιογραφία Επεξεργασία

Πρωτογενείς πηγές

Δευτερογενείς πηγές

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία