Κοινωνική επιχειρηματικότητα

η χρήση επιχειρηματικών τεχνικών για την εύρεση λύσεων σε κοινωνικά προβλήματα

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένας τύπος επιχειρηματικότητας που δεν έχει ως επίκεντρο το κέρδος αλλά τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ως όρος η "κοινωνική επιχειρηματικότητα" συνδέεται αλλά έχει και διαφορές από τον όρο "κοινωνικές επιχειρήσεις". "Η έννοια Κοινωνική Επιχειρηματικότητα είναι ευρεία και περιλαμβάνει δρσατηριότητες και πρωτοβουλίες που μπορεί να μην σχετίζονται με την παραγωγή κάποιυ προϊόντος και να διαφέρουν μέσα στο χρόνο" (Beccheti and Borzaga, 2010, σ. 7)

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

Becchetti, L. and Borzaga, C. (2010). Introduction. In Becchetti, L. and Borzaga, C. (Ed.), The Economics of Social Responsibility, The world of social enterprises (pp. 1–14). London and New York: Routledge.