Κοινωνική χρηματοοικονομική


Η Κοινωνική χρηματοοικονομική (Social Finance) είναι κλάδος της Χρηματοοικονομικής που συνδυάζει την χρηματοοικονομική διαχείριση και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία.

Η διαδικασία μέσω της οποίας κινητοποιούνται ιδιωτικά κεφάλαια που αποδίδουν ένα κοινωνικό μέρισμα και μια οικονομική επιστροφή για την επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. Δημιουργεί ευκαιρίες για τους επενδυτές να χρηματοδοτήσουν projects ωφέλιμα στην κοινωνία και στις κοινωνικές οργανώσεις και πρόσβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης.

ΠηγέςΕπεξεργασία

Social Finance, Wikipedia, [english language]

mtzouvelekas.eu [ασαφές]

Social Entrepreneurship Supporting Network (SES Net)