Κοκκίωμα

Μια φλεγμονώδης απάντηση που συμβαίνει, όταν τα μακροφάγα αδυνατούν να καταστρέψουν ξένες ουσίες που έχουν εισέλθει ή εισβάλει στους ιστούς του οργανισμού.

Το Κοκκίωμα αποτελεί μια τοπική συγκέντρωση μακροφάγων. Κοκκιώματα σχηματίζονται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα προσπαθεί και δεν επιτυγχάνει να απομακρύνει ουσίες οι οποίες είναι ξένες προς τον οργανισμό. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι χειρουργικά υλικά ή βακτήρια και άλλα.

Κοκκίωμα
Ταξινόμηση και εξωτερικές πηγές
Εικόνα κοκκιώματος χωρίς νέκρωση, όπως φαίνεται σε τομή μικροσκοπίου. Ο ιστός έχει βαφεί με χρώση ηωσίνης-αιματοξυλίνης. Το κοκκίωμα βρίσκεται σε ένα λεμφαδένα σε ασθενή με λοίμωξη από Mycobacterium avium.
Ταξινόμηση ICD-10L92
Ταξινόμηση ICD-9686.1, 709.4
MeSHD006099

Κοκκιώματα παρουσιάζονται σε διάφορες παθήσεις, λοιμώδους ή μη λοιμώδους αιτιολογίας. Κοκκιώματα από λοιμώδες αίτιο εμφανίζονται στην φυματίωση και νόσος του Hansen, ενώ κοκκιώματα μη λοιμώδους αιτίου εμφανίζονται στο σύνδρομο Churg-Strauss, στη νόσο του Crohn, στην κοκκιωμάτωση του Wegener και στη σαρκοείδωση.