Λεμφαδένας

σταθμοί διήθησης της λέμφου


Τα λεμφογάγγλια είναι συστατικά του λεμφικού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού. Συχνά αναφέρονται και ως λεμφαδένες, καθότι όμως η λειτουργία τους δεν είναι (πρωτίστως) εκκριτική, ο όρος θεωρείται λιγότερο ακριβής. Τα συναντούμε σε ολόκληρο το σώμα.

Λεμφαδένας στον οποίο φαίνεται το εσωτερικό τμήμα μαζί με τα προσαγωγά και τα απαγωγά λεμφαγγεία

Τα λεμφογάγγλια λειτουργούν ως φίλτρα (σταθμοί διήθησης) της λέμφου, η οποία απάγεται από τους ιστούς - μεσω των λεμφαγγείων - προς τη συστηματική κυκλοφορία. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις λοίμωξης, οπότε η λέμφος περιέχει διαλυμένα συστατικά του εισβολέα (αντιγόνα), τα οποία κατακρατούνται στα λεμφογάγγλια και ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα. Για αυτό τον σκοπό ένα λεμφογάγγλιο περιέχει Β λεμφοκύτταρα, Τ λεμφοκύτταρα και ιστιοκύτταρα (καθηλωμένα μακροφάγα).

Η συνάντηση των Β λεμφοκυττάρων με το αντίστοιχο αντιγόνο υπό κατάλληλες συνθήκες και η συνακόλουθη ενεργοποίηση τους οδηγεί σε ραγδαίο πολλαπλασιασμό των Β λεμφοκυττάρων και σε διόγκωση των λεμφαδένων.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία