Το κράτος πρόνοιας είναι το θεσμικό πλαίσιο παροχής κοινωνικών δικαιωμάτων στους τομείς υγείας, εκπαίδευσης και εν γένει παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Ιστορικά το κράτος πρόνοιας αποτελεί καθορισμένη μορφή του καπιταλιστικού κράτους με τη σύγχρονη μορφή της διοίκησης.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Σωβινισμός της κρατικής πρόνοιας

Παραπομπές Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία