Τα Κραμβώδη (λατ. Brassicales) είναι τάξη των αγγειόσπερμων φυτών η οποία σύμφωνα με το σύστημα APG IV κατατάσσεται στον κλάδο (μονοφυλετική ομάδα) των μαλαχιδών (malvids) του κλάδου των ροδιδών (rosids). Περιέχει 18 οικογένειες, 405 γένη και 5035 είδη[1].

Κραμβώδη
Γογγύλι ή
Γογγύλι ή
Συστηματική ταξινόμηση
Βασίλειο: Φυτά (Plantae)
Συνομοταξία: Αγγειόσπερμα (Angiosperms)
Ομοταξία: Ευδικότυλα  (Eudicots)
Υφομοταξία: Ροδίδες (Rosidae)
Τάξη: Κραμβώδη (Brassicales)

Περιγραφή

Επεξεργασία

Σημαντικό χαρακτηριστικό της τάξεως είναι η παρουσία των γλυκοζιτών και μυροσινάσης. Περισσότερες οικογένειες της τάξεως χαρακτηρίζονται με τα τετραμερή άνθη. Μία από τις πιο γνωστές οικογένειες είναι η οικογένεια των Κραμβοειδών (Brassicaceae) η οποία εξαπλώνεται κυρίως στην εύκρατη ζώνη του βόρειου ημισφαίριου και οποία περιλαμβάνει πολλά καλλιεργούμενα φυτά.

Ταξινόμηση

Επεξεργασία

Σύστημα APG II

Επεξεργασία

Σύμφωνα με το σύστημα APG II η τάξη των Κραμβώδων περιλαμβάνει τις εξής οικογένειες:

Σύστημα APG IV

Επεξεργασία

Στο σύστημα APG IV περιλαμβάνονται 18 οικογένειες::

Σύστημα του Κρόνκουιστ

Επεξεργασία

Στο σύστημα του Κρόνκουιστ (1981) η τάξη των Κραμβώδων λεγόταν Καππαρώδη (Capparales) και περιλάμβανε τις οικογένειες Κραμβοειδών (Brassicaceae), Capparaceae, Tovariaceae, Resedaceae. Οι υπόλοιπες οικογένειες κατατάσσονταν στις άλλες τάξεις.

Κλαδόγραμμα

Επεξεργασία

Παρακάτω παρατίθεται το κλαδόγραμμα του κλάδου των ροδιδών που δείχνει υποθετικές συγγενικές σχέσεις της τάξεως των Κραμβώδών σύμφωνα με το σύστημα APG IV (2016)

ροδίδες 

Vitales (Αμπελώδη)


ευροδίδες 
κυαμίδες

Zygophyllales (Ζυγοφυλλώδη)

Celastrales (Κηλαστρώδη)
Malpighiales (Μαλπιγειώδη)Oxalidales (Οξαλιδώδη)

 

 
Fabales (Κυαμώδη)
Rosales (Ροδώδη)
Fagales (Φηγώδη)Cucurbitales (Κολοκυνθώδη)

 

 

 

 

 


μαλαχίδες


Geraniales (Γερανιώδη)Myrtales (Μυρτώδη)

 
Crossosomatales (Κροσσοσωματώδη)
Picramniales (Πικραμνιώδη)
Sapindales (Σαπινδώδη)
Huerteales
Brassicales (Κραμβώδη)Malvales (Μαλαχώδη)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραπομπές

Επεξεργασία