Κυβέρνηση πλειοψηφίας

Η κυβέρνηση πλειοψηφίας είναι τύπος κυβέρνησης στην οποία ένα κόμμα κατέχει την απαιτούμενη πλειοψηφία των εδρών στο νομοθετικό σώμα.

Ο όρος "κυβέρνηση της πλειοψηφίας" μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για έναν σταθερό συνασπισμό δύο ή περισσοτέρων κομμάτων για να επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία. Ένα παράδειγμα τέτοιου συνασπισμού είναι στην Αυστραλία, όπου το Φιλελεύθερο και το Εθνικό κόμμα λειτουργούν ως κοινή ομάδα για δεκαετίες.