Νομοθετικό σώμα

είδος συνέλευσης με την εξουσία να θέτει, επεκτείνει και να καταργεί νόμους

Το νομοθετικό σώμα είναι είδος συνέλευσης με την εξουσία να θέτει, επεκτείνει και να καταργεί νόμους για μια πολιτική οντότητα (π.χ. για μια χώρα ή για μια πόλη). Στις περισσότερες κυβερνήσεις τα νομοθετικά σώματα είναι σημαντικό μέρος αυτών. Στο σύστημα της διάκρισης των εξουσιών, η εξουσία των νομοθετικών σωμάτων είναι γνωστή ως νομοθετική εξουσία.

Ο όρος πρωτογενές δίκαιο αναφέρεται συνήθως στους νόμους που θεσπίζονται από τα νομοθετικά σώματα. Επιπλέον, τα νομοθετικά σώματα έχουν τη δυνατότητα να παρατηρούν και να κατευθύνουν τις πράξεις της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν το ποσό του κρατικού προϋπολογισμού.

Τα μέλη ενός νομοθετικού σώματος ονομάζονται νομοθέτες ή βουλευτές (ανάλογα με τη χώρα). Σε μια δημοκρατία, οι βουλευτές συνήθως εκλέγονται με λαϊκή ψήφο. Ωστόσο χρησιμοποιούνται επίσης οι μέθοδοι της έμμεσης εκλογής και του διορισμού από την εκτελεστική εξουσία. Αυτός ο τρόπος διορισμού των βουλευτών (ή νομοθετών) είναι κοινότερος στα διθάλαμα νομοθετικά σώματα που διαθέτουν άνω βουλή.