Μια κυβέρνηση συνεργασίας τύπος κυβέρνησης στην οποία συνεργάζονται πολλά πολιτικά κόμματα, μειώνοντας την κυριαρχία οποιουδήποτε κόμματος μέσα σε αυτόν τον "συνασπισμό". Ο συνηθισμένος λόγος για αυτόν τον τύπο κυβέρνησης είναι ότι κανένα κόμμα από μόνο του δεν μπορεί να αποκτήσει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Μια κυβέρνηση συνεργασίας μπορεί επίσης να δημιουργηθεί σε μια εποχή εθνικής ανάγκης (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια πολέμου ή οικονομικής κρίσης) για να δώσει στην κυβέρνηση νομιμότητα και να μη πέσει.