Άνοιγμα κυρίου μενού

Η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ, πρώην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών 1970-2016) είναι υπεύθυνη για την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ιδρύθηκε το 1970 και εδρεύει στην Έγκωμη στην Λευκωσία.

Με νόμο που ψηφίστηκε στην Βουλή στις 14 Απριλίου 2016 η Υπηρεσία αναδιοργανώθηκε. Στο εξής θα αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή και θα υπάγεται στον εκάστοτε Πρόεδρο της Κύπρου.[1] Ο Πρόεδρος θα διορίζει την ηγεσία της ΚΥΠ που θα αποτελείται από ένα διοικητή και δύο υποδιοικητές οι οποίοι θα απαρτίζουν ο Ανώτατο Συμβούλιο.[2] Ο νόμος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 4 Μάιου 2016 και τέθηκε σε ισχύ με την δημοσίευση σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Κυπριακού Συντάγματος. Παρά το γεγονός ότι ο νόμος είναι σε ισχύ από τις 4 Μάιου 2016 ο μη διορισμός Διοικητή και δύο Υποδιοικητών από το Υπουργικό Συμβούλιο καθιστά ανεφάρμοστη την νέα νομοθεσία και στην ουσία ισχύει ακόμη ντε φάκτο το προηγούμενο μη θεσμοθετημένο καθεστώς.

Η ΚΥΠ συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες ασφάλειας φίλων και συμμαχικών με την Κύπρο χωρών και ιδιαίτερα με την Ελληνική ΕΥΠ.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία