Αυτοδίδακτος αρχιτέκτονας του σουλτάνου Μουσταφά Γ΄ (1757-1781) ο οποίος εκχέρσωσε με επιτυχία την Βλάγκα (σημερινό Yenikapi). Γεννήθηκε στους Επιβάτες κατά τον 18ο αιώνα, χωρίς να γνωρίζουμε ημερομηνίες γεννήσεως και θανάτου του.

Κωνσταντής Κάλφας
Γέννηση1757
Θάνατος1781
Ιδιότητααρχιτέκτονας

Το κατόρθωμά του αυτό εκθείασε με ποίημά του ο Καισάριος Δαπόντες, το οποίο περιλαμβάνεται στο ανέκδοτο έργο του "Βιβλίον Βασιλειῶν". Από 'κει γνωρίζουμε ότι ο Κωνσταντής Κάλφας κατοικούσε στο Εξωκιόνιον (περιοχή της Κωνσταντινουπολεως).


«Περὶ τῆς εἰς τὴν Βλάγκα θαλάσσης ποὺ ἐχερσώθη τώρα»

  Μὲ τὰ σεντούκια πλὴν μικρά, πρὸ δέκα χρόνων τώρα,
  ἐχέρσωσε καὶ Κωνσταντῆς Κάλφας, καλή του ὥρα.
  Ἀπ’ τοὺς Πιβάτας τὸ χωριὸ, ἤτανε ὁ καλός μου,
  καὶ εἰς τὰ Ἕξι Μάρμαρα κάθουνταν γνώριμός μου.
  Τοῦ βασιλέως Μουσταφᾶ τοῦ νὺν τοῦ τελευταίου,
  δαπάνῃ τε καὶ προσταγῇ (Μεχμέτ),
  ἀπὸ τὴν Βλάγκα δὲ, ἔξω ἀπ’ τὸ τειχίον,
  ἐχέρσωσε τὴ θάλασσα κὶ ἔκαμε χωρίον. 
  Θάλασσαν ἑβδομήκοντα καὶ δυό χιλιάδες πῆχες 
  καθὼς με ἔλεγε, θαῦμα εἰς τοὺς Καλφάδες.
  Πλάτους καὶ μάκρους μέτρημα, ὡς ξεύρουν καὶ μετροῦσι 
  οἱ κτίσται τὰ σπητότοπα καὶ τὰ πηχολογοῦσι.
  Τοῦ ἔκτισε δὲ καὶ τζαμί γιὰ τοῦ τζαμιοῦ τὴν χρείαν,
  ἔκαμε τοῦτο τὸ χωριὸ καὶ τὴν ζωοτροφίαν.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

 • ΓΕΔΕΩΝ Μ., «αρχιτέκτονες Έλληνες του ΙΗ΄ καὶ ΙΘ΄ αιώνος», (Ανατύπωσις εκ του Εγκυκλ. Ημερολογίου 1935). Κωνσταντινούπολις 1935.