Κύκλος ύψους ή παράλληλος ύψους ενός αστέρα ή άλλου ουράνιου σώματος ονομάζεται ο μικρός κύκλος που διαγράφει κάθε αστέρας κατά τη φαινομενική περιστροφή της ουράνιας σφαίρας. Ο κάθε κύκλος ύψους είναι παράλληλος προς τον μαθηματικό ορίζοντα.


ΠηγέςΕπεξεργασία