Τα κύτταρα του Νευρικό σύστημα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Τα Νευρογλοιακά κύτταρα (80%) και τους Νευρώνες.

Νευρογλοιακά κύτταραΕπεξεργασία

Τα νευρογλοιακά κύτταρα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος διακρίνονται σε τέσσερις ομάδες:

1. Αστροκύτταρα

2. Ολιγοδενδροκύτταρα

3. Επενδυματικά κύτταρα

4. Μικρογλοία

Τα νευρογλοιακά κύτταρα του Περιφερικού Νευρικού συστήματος περιλαμβάνουν μόνο το κύτταρα Schwann.

ΑστροκύτταραΕπεξεργασία

Χωρίζονται είτε ιστολογικά είτε ογκοκεντρικά. Μοιάζουν όπως παραπέμπει και η ονομασία τους στο σχήμα με αστέρι.

Ο κύριος ρόλος τους είναι υποστηρικτικός-δομικός, προφύλαξη του αιματοεγκεφαλικού φραγμού ενώ λαμβάνουν μέρος και σε πολύπλοκες διαδικασίες όπως του ανοσοποιητικού και της ομοιόστασης.

Η συχνότερη κλινική διαταραχή που προκαλούν είναι το αστροκύττωμα, ένας από τους πρωτοπαθείς όγκους του εγκεφάλου.

ΟλιγοδενδροκύτταραΕπεξεργασία

Αποτελούν τα κύτταρα που επενδύουν τους άξονες των νευρώνων (τον άλλο τύπο κυττάρων του νευρικού συστήματος) με μια στιβάδα λιπιδίων την λεγόμενη μυελίνη.

Η μυελίνη λειτουργεί μονωτικά ηλεκτρικά, επιτρέποντας στο "ρεύμα" (το δυναμικό ενέργειας) να μην χάσει την ορμή του κατά την μετάδοσή του.

Η κλινική διαταραχή των ολιγοδενδροκυττάρων περιλαμβάνει έναν βραδέως αναπτυσσόμενο όγκο, το ολιγοδενδογλοίωμα και τη γνωστή Σκλήρυνση κατά πλάκας.

Επενδυματικά κύτταραΕπεξεργασία

Τα επενδυματικά κύτταρα «επενδύουν» τις εγκεφαλικές κοιλίες και τον κεντρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού. Είναι επιθηλιακού τύπου, με κυβοειδές ή κυλινδρικό σχήμα, είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους και φέρουν κροσσούς στην προσαύλια επιφάνειά τους. Οι παρουσία των κροσσών φαίνεται ότι διευκολύνει τη διακίνηση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (Ε.Ν.Υ.) μέσα στις κοιλίες.

Χωρίζονται περαιτέρω σε αυτά που μεταφέρουν ουσίες από το ΕΝΥ στο αίμα και αυτά που το δημιουργούν.

Ανάλογα με την λειτουργία που επιτελούν προκαλούν και την αντίστοιχη κλινική διαταραχή με πιο γνωστή τα επενδυδώματα ή θηλώματα του χοριοειδούς πλέγματος.

Μικρογλοιακά κύτταραΕπεξεργασία

Αποτελούν τα "μακροφάγα" κύτταρα (τα κύτταρα πού "καθαρίζουν" το νευρικό σύστημα από τα κύτταρα που το ανοσοποιητικό σύστημα σημαίνει ως μη λειτουργικά)

Κύτταρα SchwannΕπεξεργασία

Θα ήταν δυνατό να ειπωθεί ότι είναι τα ολιγοδενδροκύτταρα του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος μια και επενδύουν τα περιφερικά νεύρα με μυελίνη.

Έχουν διαφορετικό τρόπο όμως που το κάνουν αυτό σε σύγκριση με τα ολιγοδενροκύτταρα ενώ έχουν μία επιπλέον λειτουργία της ανακατασκευής των κατεστραμμένων περιφερικών νεύρων και πιο συγκεκριμένα των αξόνων.

Οι κλινικές διαταραχές που μπορούν να προκαλέσουν μπορεί να είναι επίκτητες ή εκ γενετής.

Τα σβαννώματα είναι καλοήθεις όγκοι των κυττάρων Schwann και παρουσιάζονται συχνά σε μία γενετική νόσο γνωστή ως νευροϊνωμάτωση τύπου Ι.

ΝευρώναςΕπεξεργασία

Πρόκειται για εξειδικευμένα κύτταρα πού ρόλο έχουν στη διέγερση και μετάδοση της νευρικής ώσης.

Αποτελούν κύτταρα κλειδιά στο νευρικό σύστημα και γενικότερα στην πρόοδο τής ζωής στον πλανήτη.

Ανατομικά αποτελούνται από το κυτταρικό σώμα που περιλαμβάνει τον πυρήνα και το κυτταρόπλασμα (μαζί με τα κυτταρικά όργανα: μιτοχόνδρια, συσκευή Golgi κτλ) και δύο τύπους απολήξεων με διαφορετική

σχηματική δομή, τους δενδρίτες και τον άξονα.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Περιφερικό Νευρικό Σύστημα

Πρωτογενείς εγκεφαλικοί όγκοι

Ογκολογία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

http://www.siumed.edu/~dking2/ssb/neuron.htm

http://blustein.tripod.com/

http://biology.about.com/od/anatomy/a/aa032808a.htm