Κύτταρα νευρικού συστήματος

Τα κύτταρα του νευρικού σύστηματος χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Τα νευρογλοιακά κύτταρα (80%) και τους νευρώνες.

Νευρογλοιακά κύτταρα

Επεξεργασία

Τα νευρογλοιακά κύτταρα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος διακρίνονται σε τέσσερις ομάδες:

  1. Αστροκύτταρα
  2. Ολιγοδενδροκύτταρα
  3. Επενδυματικά κύτταρα
  4. Μικρογλοία

Τα νευρογλοιακά κύτταρα του Περιφερικού Νευρικού συστήματος περιλαμβάνουν τα κύτταρα Schwann και τα δορυφόρα κύτταρα

Αστροκύτταρα

Επεξεργασία

Τα αστροκύτταρα χωρίζονται είτε ιστολογικά είτε ογκοκεντρικά. Μοιάζουν όπως παραπέμπει και η ονομασία τους στο σχήμα με αστέρι.

Ο κύριος ρόλος τους είναι υποστηρικτικός-δομικός, προφύλαξη του αιματοεγκεφαλικού φραγμού ενώ λαμβάνουν μέρος και σε πολύπλοκες διαδικασίες όπως του ανοσοποιητικού και της ομοιόστασης.

Η συχνότερη κλινική διαταραχή που προκαλούν είναι το αστροκύττωμα, ένας από τους πρωτοπαθείς όγκους του εγκεφάλου.

Ολιγοδενδροκύτταρα

Επεξεργασία

Αποτελούν τα κύτταρα που επενδύουν τους άξονες των νευρώνων (τον άλλο τύπο κυττάρων του νευρικού συστήματος) με μια στιβάδα λιπιδίων την λεγόμενη μυελίνη.

Η μυελίνη λειτουργεί μονωτικά ηλεκτρικά, επιτρέποντας στο "ρεύμα" (το δυναμικό ενέργειας) να μην χάσει την ορμή του κατά την μετάδοσή του.

Η κλινική διαταραχή των ολιγοδενδροκυττάρων περιλαμβάνει έναν βραδέως αναπτυσσόμενο όγκο, το ολιγοδενδογλοίωμα και τη γνωστή Σκλήρυνση κατά πλάκας.

Επενδυματικά κύτταρα

Επεξεργασία

Τα επενδυματικά κύτταρα «επενδύουν» τις εγκεφαλικές κοιλίες και τον κεντρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού. Είναι επιθηλιακού τύπου, με κυβοειδές ή κυλινδρικό σχήμα, είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους και φέρουν κροσσούς στην προσαύλια επιφάνειά τους. Οι παρουσία των κροσσών φαίνεται ότι διευκολύνει τη διακίνηση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (Ε.Ν.Υ.) μέσα στις κοιλίες.

Χωρίζονται περαιτέρω σε αυτά που μεταφέρουν ουσίες από το ΕΝΥ στο αίμα και αυτά που το δημιουργούν.

Ανάλογα με την λειτουργία που επιτελούν προκαλούν και την αντίστοιχη κλινική διαταραχή με πιο γνωστή τα επενδυδώματα ή θηλώματα του χοριοειδούς πλέγματος.

Αποτελούν τα "μακροφάγα" κύτταρα (τα κύτταρα πού "καθαρίζουν" το νευρικό σύστημα από τα κύτταρα που το ανοσοποιητικό σύστημα σημαίνει ως μη λειτουργικά)

Θα ήταν δυνατό να ειπωθεί ότι είναι τα ολιγοδενδροκύτταρα του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος μια και επενδύουν τα περιφερικά νεύρα με μυελίνη.

Έχουν διαφορετικό τρόπο όμως που το κάνουν αυτό σε σύγκριση με τα ολιγοδενροκύτταρα ενώ έχουν μία επιπλέον λειτουργία της ανακατασκευής των κατεστραμμένων περιφερικών νεύρων και πιο συγκεκριμένα των αξόνων.

Οι κλινικές διαταραχές που μπορούν να προκαλέσουν μπορεί να είναι επίκτητες ή εκ γενετής.

Τα σβαννώματα είναι καλοήθεις όγκοι των κυττάρων Schwann και παρουσιάζονται συχνά σε μία γενετική νόσο γνωστή ως νευροϊνωμάτωση τύπου Ι.

Νευρώνας

Επεξεργασία

Πρόκειται για εξειδικευμένα κύτταρα πού ρόλο έχουν στη διέγερση και μετάδοση της νευρικής ώσης.

Αποτελούν κύτταρα κλειδιά στο νευρικό σύστημα και γενικότερα στην πρόοδο τής ζωής στον πλανήτη.

Ανατομικά αποτελούνται από το κυτταρικό σώμα που περιλαμβάνει τον πυρήνα και το κυτταρόπλασμα (μαζί με τα κυτταρικά όργανα: μιτοχόνδρια, συσκευή Golgi κτλ) και δύο τύπους απολήξεων με διαφορετική

σχηματική δομή, τους δενδρίτες και τον άξονα.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία

http://www.siumed.edu/~dking2/ssb/neuron.htm Αρχειοθετήθηκε 2021-04-17 στο Wayback Machine.

http://blustein.tripod.com/

http://biology.about.com/od/anatomy/a/aa032808a.htm Αρχειοθετήθηκε 2010-12-03 στο Wayback Machine.