Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Λέρνος είναι γνωστός ένας γιος του Προίτου και της Σθενέβοιας, και εγγονός του Ναυπλίου του πρεσβύτερου. Με τη σειρά του ο Λέρνος, που έζησε στο Άργος, ήταν ο πατέρας του Ναυβόλου. Σύμφωνα με την ερμηνεία των ευημεριστών, ο Λέρνος ήταν κύριος του φρουρίου της Ύδρας, το οποίο άλωσε ο ήρωας Ηρακλής υπακούοντας σε διαταγή του Ευρυσθέως.

Πηγή Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969