Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ναύβολος αναφέρονται:

  1. Γιος του Όρνυτου βασιλιά στη Φωκίδα, πατέρας του Ιφίτου της Φωκίδας, που για τον λόγο αυτό αναφέρεται στην Ιλιάδα ως «Ναυβολίδης» (Β 518). Ο Ναύβολος είχε ως σύζυγό του την Περινείκη, κόρη του Ιππομάχου. Τα εγγόνια του Ναυβόλου, ο Σχεδίος και ο Επίστροφος, πήραν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο, ενώ ο γιος του πιθανώς στην Αργοναυτική Εκστρατεία.
  2. Ο πατέρας του Ευρυάλου, ενός αρχοντόπουλου των Φαιάκων, το οποίο επίσης αναφέρεται στην Οδύσσεια (θ 116) ως «Ναυβολίδης».
  3. Γιος του Αχαιού βασιλιά Υπεράσιου από την Πελλήνη.

Πηγές Επεξεργασία

  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την έκτη γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σελ. 589
  • Αλέξανδρου Ραγκαβή, Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας, τόμος Β', Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδη, Εν Αθήναις 1891