Λίρα (αποσαφήνιση)

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Με τον όρο Λίρα αναφέρεται το εξής: Αγγλικό νομισμα


Νομισματικές μονάδεςΕπεξεργασία

Με την ονομασία Λίρα ορίζονται νομισματικές μονάδες διαφόρων χωρών. Κάποιες από αυτές συνεχίζουν να είναι σε χρήση όπως:


Ενώ κάποιες άλλες έχουν αντικατασταθεί ή καταργηθεί όπως:


Στη σημερινή εποχή, η λέξη συνήθως παραπέμπει στη Στερλίνα ή Αγγλική Λίρα, δηλαδή το νόμισμα της Μεγάλης Βρετανίας και στη Νέα Τουρκική Λίρα, το νόμισμα της Τουρκίας.

ΓεωγραφίαΕπεξεργασία 
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.