Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Λαόγονος είναι γνωστοί δύο Τρώες πολεμιστές που έλαβαν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο. Ο πρώτος Λαόγονος ήταν γιος του Ονήτορος και σκοτώθηκε σε μάχη του πολέμου αυτού από τον Μηριόνη. Καθώς αναφέρεται στην Ιλιάδα του Ομήρου: «Άνδρα των Τρώων τολμηρόν εφόνευσε ο Μηριόνης, / τον Λαόγονον του Ονήτορος... / Κάτω απ' τ' αυτί τον κτύπησε και απ' το σιαγόνι και όλο / το σώμα ελύθη και άχαρο τον σκέπασε σκοτάδι...» (ραψωδία Π, στίχοι 603-604 και 606-607, μετάφραση Ι. Πολυλά).

Ο δεύτερος Λαόγονος ήταν γιος του Βίαντος και αδελφός του Δαρδάνου (όχι βέβαια του παππού τού ιδρυτή της Τροίας). Καθώς αναφέρεται στην Ιλιάδα (ραψωδία Υ, στίχοι 460-462), ο Αχιλλέας έριξε τα δύο αδέλφια από το άρμα τους, τον ένα με το ακόντιο και τον άλλο με το ξίφος.

ΠηγήΕπεξεργασία

  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την έκτη γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σελ. 518