Γενικά με το όνομα Βίβλος ακολουθούμενο μετά επιθέτου δηλωτικού χρώματος π.χ. Λευκή, Κυανή, Ερυθρά κ.λ.π. έχει καθιερωθεί κατά το Διεθνές Δίκαιο να ονομάζεται η συλλογή κρατικών επισήμων εγγράφων που σχετίζονται με εξωτερικά ή και εσωτερικά θέματα (ζητήματα) την οποία και εκδίδουν οι κυβερνήσεις σε μορφή βιβλίου.

ΙστορικόΕπεξεργασία

Το πρώτο τέτοιο βιβλίο εξέδωσε η Αγγλική κυβέρνηση το 1861 στο οποίο περιλαμβάνονται τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων του κοινοβουλίου. Από τότε αυτό αποτέλεσε συνήθεια και καθιερώθηκε αρχικά σ΄ όλες τις Χώρες της Ευρώπης και εξ αυτής σ΄ όλες τις άλλες. Η σύνταξη τέτοιου βιβλίου συνηθίζεται κυρίως στις περιπτώσεις εκείνες που μία κυβέρνηση θεωρεί αναγκαίο να ενημερώσει (διαφωτίσει) άλλες κυβερνήσεις ή διεθνή οργανισμό επί σπουδαίου ζητήματος, ή κάποιου γεγονότος.

Οι συλλογές αυτές λαμβάνουν ονομασία από το χρώμα του εξωφύλλου που έχει καθιερώσει η κάθε Χώρα για το σκοπό αυτό. Για παράδειγμα οι ΗΠΑ τηρούν Βίβλους διαφόρων χρωμάτων πλην όμως εκείνες που αφορούν εξωτερικά θέματα φέρουν χρώμα ερυθρό.
Λευκή Βίβλο έχουν καθιερώσει η Ελλάδα, η Γερμανία, η Πορτογαλία κ.ά.
Κίτρινη Βίβλο έχουν καθιερώσει η Γαλλία, η Κίνα κ.ά.
Ερυθρά Βίβλο έχουν καθιερώσει εκτός των ΗΠΑ, η Αυστρία, η Τουρκία, η Ισπανία κ.ά.
Πράσινη Βίβλο έχουν καθιερώσει η Ιταλία, το Μεξικό και πολλές αραβικές Χώρες.
Κυανή Βίβλο έχουν καθιερώσει η Αγγλία, η Σερβία κ.ά.
Μαύρη Βίβλο έχουν καθιερώσει το Βέλγιο, η Ιαπωνία κ.ά.

Η σπουδαιότερη Λευκή Βίβλος που εξέδωσε η Ελλάδα είναι εκείνη του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940 η οποία και περιέχει επί των εξωτερικών θεμάτων όλα τα επίσημα διανυθέντα έγγραφα, τηλεγραφήματα, αναφορές, δημοσιεύματα, κυρίως επί των ελληνοϊταλικών και ελληνογερμανικών σχέσεων, καθώς και εκείνων με άλλες κυβερνήσεις συμμαχικές ή ουδέτερες της περιόδου εκείνης, ενώ επί των εσωτερικών θεμάτων περιλαμβάνονται όλα τα Διαγγέλματα, Μηνύματα, γενικές ημερήσιες διαταγές, επιστολές, τηλεγραφήματα, προκηρύξεις, διάφορα δημοσιεύματα, φωτογραφίες, γελοιογραφίες κ.λ.π., ομοίως της ίδιας περιόδου.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία