Με το όνομα MARNE και γραμματάριθμο Α-630 φέρεται μεγάλο δεξαμενόπλοιο, ελικοπτεροφόρο του γαλλικού πολεμικού ναυτικού. Είναι "κλάσης Ντυράνς" εκ του ονόματος του πρωτοπόρου πλοίου που ναυπηγήθηκε, με ίδια ναυπηγικά σχέδια.

Πετρελαιοφόρο κλάσης Ντυράνς

ΓενικάΕπεξεργασία

Το Μαρν Α-630 ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία της Βρέστης, η τρόπιδα του οποίου τοποθετήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1982, καθελκύστηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 1985 και τέθηκε σε ενέργεια στις 7 Ιανουαρίου του 1987.

Χαρακτηριστικά - διαστάσειςΕπεξεργασία

ΕξοπλισμόςΕπεξεργασία

Οπλισμός Φέρει 2 πυροβόλα των 40 χιλ. και 2 δίδυμα των 20 χιλ. Το πρόστεγο φέρεται πρώραθεν του μέσου του πλοίου, επί του οποίου υπεράνω της γέφυρας φέρονται οι κεραίες επικοινωνιών και ραδιοεντοπιστών ραντάρ επιφανείας και αέρος. Επί της πρύμνης φέρεται ελικοδρόμιο προ του οποίου αναπτύσσεται το επίστεγο με χώρο φύλαξης ελικοπτέρου περιπολίας/επιτήρησης. Υπεράνω αυτού φέρονται οι δύο αντιτακτοί καπνοδόχοι, όπου και η αμφίπλευρη εγκατάσταση τεσσάρων μικρών αποβατικών σκαφών. Μεταξύ του προατέγου και επιστέγου, υπεράνω των δεξαμενών φορτίου (καυσίμων και ύδατος), φέρονται δύο μεγάλα ικριώματα με τηλεσκοπικούς γερανούς των σωλήνων ανεφοδιασμού πλοίων.

Το δεξαμενόπλοιο Μαρν φέρει τόσο δεξαμενές διαφόρων καυσίμων, πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, όσο και δεξαμενές ύδατος καθώς και κύτη μεταφοράς τροφοδοσίας και στρατιωτικού υλικού, συνολικής μεταφορικής ικανότητας περίπου 10.000 τόνων. Επίσης διαθέτει χώρους ενδιαίτησης / μεταφοράς καταδρομικών ομάδων 50 ανδρών. Υπηρεσιακά έχει υπαχθεί κατά καιρούς στους στόλους της Μεσογείου, του Ατλαντικού καθώς και του Ινδικού ωκεανού. Ο Μάρνης έχει την δυνατότητα να κάνει ταυτόχρονο εν πλω ανεφοδιασμό / πετρέλευση σε πέντε πλοία, δύο κινούμενα παράλληλα ανά πλευρά και ένα από την πρύμνη, κατόπιν απόλυτου συγχρονισμού των ταχυτήτων τους.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • "Jane's Fighting Ships 1987-88" (ετήσια έκδοση) σελ. 184.