Μαστοροχώρια ονομάζονται συνήθως χωριά με μεγάλη και ιδιαίτερη παράδοση στην συντεχνιακή οικοδομική τέχνη, στην Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Επίσης συχνά αναφέρονται σε ομάδες χωριών -κυρίως ορεινών- που συγκροτούν παραδοσιακές και ιστορικές περιοχές με συνδετικό κρίκο την παραδοσιακή ενασχόληση με την συντεχνιακή οικοδομική. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα η συντεχνιακή οικοδομή σταδιακά παρήκμασε και πλέον ελάχιστοι κάτοικοι των χωριών αυτών ασχολούνται ακόμη με την οικοδομή, κυρίως ηλικιωμένοι και μόνο ως ιδιώτες οικοδόμοι ή εργολάβοι.

Περιοχές Μαστοροχωρίων

Επεξεργασία
 
τα Λαγκάδια, το μεγαλύτερο Μαστοροχώρι της Πελοποννήσου

Συνήθως αναφέρονται ως Μαστοροχώρια τα εξής χωριά ή ομάδες χωριών:

 
η Καστάνιανη, τμήμα των Μαστοροχωρίων της Κόνιτσας

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Κωνσταντινόπουλος, Χρήστος Γ. (1983). ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΚΤΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Αθήνα: ΜΕΛΙΣΣΑ. σελ. 20, 29. 
  2. Κωνσταντινόπουλος, Χρήστος Γ. (1983). ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΚΤΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Αθήνα: ΜΕΛΙΣΣΑ. σελ. 32.