Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Μενέσθιος, που δεν πρέπει να συγχέεται με το Μενεσθέας ή το Μενέσθης, είναι γνωστά τα παρακάτω δύο διαφορετικά πρόσωπα:

  1. Γιος του Αρηιθόου και της Φυλομέδουσας, βασιλιάς στην πόλη Άρνη της Βοιωτίας. Ο Μενέσθιος έλαβε μέρος στον Τρωικό Πόλεμο, στον οποίο και σκοτώθηκε από τον Πάρι (Ιλιάδα, ραψωδία Η, στίχος 9).
  2. Γιος του Σπερχειού ή του Βώρου και της Πολυδώρας (αδελφής του Αχιλλέα). Αυτός ο Μενέσθιος ήταν ο πρώτος από τους 5 υπαρχηγούς των Μυρμιδόνων (Ιλιάδα, ραψωδία Π, στίχοι 173-178).

Πηγές Επεξεργασία

  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την έκτη γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σελ. 560