Ο όρος μεταλλοειδή αφορά χαρακτηρισμό χημικών στοιχείων, που άλλοτε συμπεριφέρονται ως μέταλλα και άλλοτε ως αμέταλλα.

Γερμάνιο

Σε ορισμένες περιπτώσεις χημικών στοιχείων είναι δύσκολη η κατάταξή τους σε μέταλλα ή αμέταλλα. Υπάρχουν δηλαδή στοιχεία που μοιάζουν με μέταλλα με κάποιες όμως διαφοροποιήσεις των βασικών χαρακτηριστικών τους, όπως π.χ. θρυμματίζονται εύκολα (εύθραυστα) και παρουσιάζονται ως κακοί αγωγοί του ηλεκτρισμού. Αυτά τα στοιχεία λέγονται «μεταλλοειδή» και αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία των χημικών στοιχείων στην οποία περιλαμβάνονται το γερμάνιο, το πυρίτιο κ.ά.