Μετανηολόγηση ή μετεγγραφή πλοίου ονομάζεται η ελεύθερη μεταφορά εγγραφής ενός πλοίου από ένα νηολόγιο σε άλλο κατόπιν αιτήσεως του πλοιοκτήτη ή συμπλοιοκτητών που κατέχουν "πέραν του εξ αδιαιρέτου ημίσεως του πλοίου". Σε περίπτωση ενυπόθηκου πλοίου η μετανηολόγηση δεν πραγματοποιείται αν δεν προσαχθεί αντίγραφο συμβολαιογραφικής συναίνεσης των ενυπόθηκων δανειστών.

Ειδικότερα για τα νηολογημένα πλοία στα ελληνικά Προξενικά Λιμεναρχεία Λονδίνου, Νέας Υόρκης και Τόκυο η μετανηολόγησή τους σε νηολόγιο ελληνικού λιμένα είναι εκ του ελληνικού Νόμου υποχρεωτική εντός ενός έτους.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία