Λιμένας νηολογίου ή λιμήν νηολογίου ή λιμένας νηολόγησης (Port of Registry ή Home port) ονομάζεται ο λιμένας εκείνος, στο νηολόγιο του οποίου εγγράφεται ένα πλοίο ή πλοιάριο, μετά βεβαίως την τήρηση απαραίτητων διατυπώσεων από τον πλοιοκτήτη ή νόμιμο εκπρόσωπό του.

Ο Λιμένας νηολογίου φέρεται κάτω από το όνομα στη πρύμνη του πλοίου

Ο λιμένας νηολογίου εκλέγεται ελεύθερα από τον πλοιοκτήτη, ο οποίος και μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή την αλλαγή λιμένος νηολόγησης, εκτός και αν το πλοίο είναι ενυπόθηκο, οπότε απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των ενυποθήκων δανειστών ή δεν συντρέχει απαγόρευση πλού για άλλες αιτίες κυρίως επί παρανόμου δραστηριότητος.

Ο λιμένας νηολογίου αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του πλοίου και εξ αυτού προσδιορίζεται και η εθνικότητα του πλοίου, γι΄ αυτό και αναγράφεται ευκρινώς κάτω από το όνομά του στην πρύμνη. Αν το πλοίο είναι πορθμείο, με καταπέλτη στην πρύμνη, τότε το όνομα του λιμένα νηολογίου αναγράφεται εκατέρωθεν των πρυμναίων πλευρών του πλοίου. Επίσης λιμένα νηολογίου μπορεί ν΄ αποκτήσει και πλοίο υπό ναυπήγηση.

Στη φωτογραφία πρύμνης πλοίου, που παρατίθεται, διαφαίνεται ότι ο λιμένας νηολογίου είναι το MAJURO, κύριος λιμένας των νήσων Μάρσαλ, στον Ειρηνικό, των οποίων και φέρει τη σημαία. Εκ του ονόματος όμως που φέρει συμπεραίνεται ότι είναι πλοίο ελληνόκτητο, (ελληνικής πλοιοκτησίας), υπό ξένη σημαία.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία