Η μετατόπιση (displacement) είναι φυσικό μέγεθος που χαρακτηρίζει το φυσικό φαινόμενο της κίνησης.

ΣυμβολισμόςΕπεξεργασία

Συμβολίζεται διεθνώς με το λατινικό γράμμα Δx. Συχνά χρησιμοποιείται και το σύμβολο r.

Η μεταβολή της θέσης ενός κινούμενου σώματος ονομάζεται Μετατόπιση. Η μετατόπιση Δχ όπως και η θέση χ , είναι ένα διανυσματικό μέγεθος.

Φυσική έκφραση (ή περιγραφή)Επεξεργασία

Εκφράζει φυσικά (ή περιγράφει) την απόσταση της τελικής θέσης (όπου βρίσκεται το σώμα στο παρόν) από την θεωρούμενη αρχική θέση. Αναφέρεται σε ένα χρονικό διάστημα,ενώ η θέση του σώματος σε μια χρονική στιγμή.

Μαθηματική έκφραση (ή αναπαράσταση)Επεξεργασία

Εκφράζεται μαθηματικά (ή αναπαρίσταται) από μία διανυσματική συνάρτηση της θέσης (δηλ. είναι διανυσματικό φυσικό μέγεθος). Η διεύθυνσή της εξαρτάται από το είδος της κίνησης ως προς την τροχιά .

Η φoρά της είναι ίδια με την φορά της κίνησης.

ΜέτρησηΕπεξεργασία

Μετρείται με την μονάδα μέτρησης (στο σύστημα μονάδων S.I.) που ονομάζεται:

1 m (= 1 meter, μέτρο)

ΚαταμέτρησηΕπεξεργασία

Καταμετρείται από το όργανο μέτρησης μετροταινία (ή απλά, μέτρο).

ΔιευκρινίσειςΕπεξεργασία

Το φυσικό μέγεθος μετατόπιση (Δx) δεν πρέπει να συγχέεται με το διάστημα (s).