Η μετατόπιση (displacement) είναι φυσικό διανυσματικό μέγεθος που χαρακτηρίζει το φυσικό φαινόμενο της κίνησης, και ορίζεται ως η διαφορά της αρχικής θέσης με την τελική. Εν ολίγοις, η μετατόπιση είναι η μεταβολή της θέσης.

Μαθηματικός τύπος Επεξεργασία

Η μετατόπιση υπολογίζεται με τον μαθηματικό τύπο Δχ = x2 - x1

Συμβολισμός Επεξεργασία

Συμβολίζεται διεθνώς με το λατινικό γράμμα Δχ. Συχνά χρησιμοποιείται και το σύμβολο r.

Φυσική έκφραση (ή περιγραφή) Επεξεργασία

Η μετατόπιση Δχ όπως και η θέση x, είναι διανυσματικό μέγεθος, παρά το ότι έχει μονάδες μήκους, το οποίο είναι μονόμετρο μέγεθος. Εκφράζει την απόσταση της τελικής θέσης (όπου βρίσκεται το σώμα στο παρόν) από τη θεωρούμενη αρχική θέση. Αναφέρεται σε ένα χρονικό διάστημα, ενώ η θέση του σώματος σε μια χρονική στιγμή.

Μαθηματική έκφραση (ή αναπαράσταση) Επεξεργασία

Εκφράζεται μαθηματικά (ή αναπαρίσταται) από μία διανυσματική συνάρτηση της θέσης (δηλ. είναι διανυσματικό φυσικό μέγεθος). Η διεύθυνσή της εξαρτάται από το είδος της κίνησης ως προς την τροχιά. Η φoρά της είναι ίδια με τη φορά της κίνησης.

Μέτρηση Επεξεργασία

Μετρείται με τη μονάδα μέτρησης (στο σύστημα μονάδων S.I.) που ονομάζεται m (= 1 meter, μέτρο).

Καταμέτρηση Επεξεργασία

Καταμετρείται από το όργανο μέτρησης μετροταινία (ή απλά, μέτρο).

Διευκρινίσεις Επεξεργασία

Το φυσικό μέγεθος μετατόπιση δεν πρέπει να συγχέεται με το διάστημα (s).