Στη μέτρηση του φωτός χρησιμοποιούνται τρεις κυρίως μονάδες:

Σημειώνεται ότι η ταχύτητα του φωτός χρησιμοποιείται ως μονάδα μήκους.

Δείτε επίσης Επεξεργασία