Το «nm» ανακατευθύνει εδώ. Για άλλες χρήσεις, δείτε: ΝΜ.

Το νανόμετρο (nm) είναι μονάδα μέτρησης του μήκους. Το 1 νανόμετρο ισούται με το ένα δισεκατομμυριοστό (1/1.000.000.000) του 1 μέτρου (1nm = 0,000000001 m = 1×10−9 m).

Αναφέρεται μία λίστα μεγεθών ίδιας τάξης, προς σύγκριση μεταξύ τους: