Η Νεολαία Συνασπισμού ήταν η οργάνωση νεολαίας του κόμματος "Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας". Μέχρι το 1999 το όνομα της οργάνωσης ήταν "Ένωση Αριστερών Νέων". Στη ταυτότητα της οργάνωσης η Νεολαία Συνασπισμού δήλωνε πως ήταν μια σύγχρονη, ριζοσπαστική, αριστερή οργάνωση νεολαίας και πως ο στρατηγικός στόχος της ήταν ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της κοινωνίας και η ακύρωση της εκμεταλλευτικής κεφαλαιοκρατικής σχέσης που διέπει τις καπιταλιστικές κοινωνίες.

Νεολαία Συνασπισμού
Νεολαία κόμματοςΣυνασπισμός
Ίδρυση1994
Διάλυση2013
Συγχωνεύθηκε σεΝεολαία ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΙδεολογίαΕυρωκομμουνισμός
Δημοκρατικός σοσιαλισμός
Οικοσοσιαλισμός
Πολιτικό φάσμαΑριστερά
Ευρωπαϊκή προσχώρησηΕυρωπαϊκό Δίκτυο Δημοκρατικών Αριστερών Νεολαιών
Ιστότοπος
neolaiasyn.gr

Η Νεολαία Συνασπισμού στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο σε αρκετούς φοιτητικούς συλλόγους είχε παρουσία μέσω της Αριστερής Ενότητας, ένα συμμαχικό μόρφωμα με μικρότερες αριστερές φοιτητικές οργανώσεις. Συμμετείχε επίσης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημοκρατικών Αριστερών Νεολαιών (ENDYL).

Εξέδιδε το περιοδικό "Ενέδρα" το οποίο κυκλοφορούσε κάθε δύο μήνες. Το 2013, με την αυτοδιάλυση του Συνασπισμού, διαλύθηκε και συγχωνεύτηκε στη Νεολαία ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Οργανωτική διάρθρωση

Επεξεργασία

Η οργανωτική διάρθρωση της Νεολαίας Συνασπισμού είχε ως εξής:

Πολιτικές Κινήσεις (Π.Κ.): Αποτελούσε το βασικό πολιτικό όργανο της Νεολαίας Συνασπισμού. Πολιτικές κινήσεις δημιουργούνταν με βάση τον κοινωνικό χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνταν τα μέλη τους. Οι πολιτικές κινήσεις ήταν ο πυρήνας ύπαρξης, πολιτικής λειτουργίας και δράσης της οργάνωσης.

Δευτεροβάθμια Όργανα: Δευτεροβάθμια όργανα ήταν για παράδειγμα τα γραφεία σπουδάζουσας, οι νομαρχιακές επιτροπές, τα συμβούλια πόλης κλπ. Δημιουργούνταν με την σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου (ΚΣ) σε κάθε κοινωνικό χώρο όπου δραστηριοποιούνταν περισσότερες από μία Π.Κ. για τον καλύτερο συντονισμό τους και την αποτελεσματικότερη πολιτική τους δράση.

Συνέδριο: Ήταν το ανώτατο πολιτικό όργανο της Νεολαίας Συνασπισμού. Συγκαλούταν τακτικά κάθε 2 χρόνια και έκτακτα με πρωτοβουλία του ΚΣ ή με αίτημα του 35% των μελών της οργάνωσης. Καθόριζε την πολιτική της οργάνωσης μέχρι το επόμενο συνέδριο, εξέλεγε ΚΣ και Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου. Η αντιπροσώπευση στο συνέδριο γινόταν με απ' ευθείας εκλογή από τις Πολιτικές Κινήσεις.

Διαρκές Συνέδριο: Το Διαρκές Συνέδριο αποτελούταν από τους αντιπροσώπους του προηγούμενου Συνεδρίου (έκτακτου ή τακτικού) και τα μέλη του ΚΣ. Μπορούσε να συγκληθεί μία φορά των χρόνο προκειμένου να εξετάσει την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων του συνεδρίου ή να αντιμετωπίσει ζητήματα εξαιρετικής σημασίας που τυχόν έχουν ανακύψει. Δεν δικαιούταν όμως να ανατρέψει τις αποφάσεις του τελευταίου συνεδρίου, αντιθέτως όφειλε να κινηθεί στο πνεύμα αυτών.

Κεντρικό Συμβούλιο: Το ΚΣ ήταν το ανώτερο πολιτικό όργανο της Νεολαίας Συνασπισμού μεταξύ δύο συνεδρίων. Η εκλογή του ΚΣ γινόταν από το Συνέδριο της Νεολαίας Συνασπισμού με σταυροδότηση που ανερχόταν στο 50% των μελών του ΚΣ. Ο αριθμός των μελών του ΚΣ καθοριζόταν από το Συνέδριο. Είχε την πολιτική ευθύνη της υλοποίησης των αποφάσεων του Συνεδρίου, του καθορισμού της πολιτικής της οργάνωσης και της διασφάλισης της αποτελεσματικής της λειτουργίας.

Τμήματα του Κεντρικού Συμβουλίου: Τμήματα που συγκροτούταν με απόφαση του ΚΣ για τη θεματική επεξεργασία της πολιτικής της νεολαίας Συνασπισμού. Οι επεξεργασίες των Τμημάτων καθιστούσαν την πολιτική της οργάνωσης μετά την έγκρισή τους από το ΚΣ ή την Γραμματεία, εφόσον επρόκειτο για ανάγκη άμεσης τοποθέτησης της οργάνωσης. Το ΚΣ όριζε ένα μέλος του ως υπεύθυνο του κάθε τμήματος. Αυτός/ή είχε την ευθύνη της συγκρότησης του Τμήματος και μετέφερε τις δεσμευτικές αποφάσεις του ΚΣ σε αυτό ή μεταξύ δύο ΚΣ συζητούσε για τα θέματα του Τμήματος με την Γραμματεία.

Διατελέσαντες Γραμματείς

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία