Μητροπολίτης Αθηνών Νικάνωρ

(Ανακατεύθυνση από Νικάνωρ Αθηνών)

Ο Νικάνωρ ήταν Μητροπολίτης Αθηνών την εποχή της πατριαρχίας του Ιερεμία Β΄. Είναι άγνωστο το πότε γεννήθηκε, και αναφέρεται από τον Πανάρετο Κωνσταντινίδη ότι πέθανε το 1591, χωρίς όμως κανένα στοιχείο.[1] Δεν είναι γνωστό ούτε το ακριβές διάστημα στο οποίο διατέλεσε μητροπολίτης, και η ανάρρηση του στον θρόνο τοποθετείται στην περίοδο πατριαρχίας του Ιερεμία Β΄ (1572-1584). Είναι γνωστό σίγουρα ότι ήταν ήδη μητροπολίτης το 1573, όπως προκύπτει από επιγραφή που σώζεται στην μονή Οσίου Μελετίου, και εξακολουθούσε να είναι το 1590, ενώ ο διάδοχός, Θεοφάνης, αναφέρεται πρώτη φορά το 1593.[1] Σώζονται τρεις επιστολές του, δύο προς τον Θεοδόσιο Ζυγομαλά τις οποίες δημοσίευσε ο Μαρτίνος Κρούσιος στην Τουρκογραικία και μία προς τον πατριάρχη Ιερεμία Β', που δημοσιεύτηκε πρώτη φορά από τον Καμπούρογλου (1889).[1] Ο Νικάνωρ συμμετείχε στην Σύνοδο η οποία καθαίρεσε τον πατριάρχη Παχώμιο τον Φεβρουάριο του 1585.[3]

Νικάνωρ
Μητροπολίτης Αθηνών
Επιγραφή με το όνομα του Νικάνορα από την μονή Οσίου Μελετίου. Στην επιγραφή εμφανίζονται οι λέξεις, ΑΘ(Η)ΝΩ(Ν) (στις κεραίες) και Ν(Ι)Κ(Α)ΝΩΡ στις γωνίες. Και έτος ͵ΖΠΑʹ (7081 από κτίσεως κόσμου, που αντιστοιχεί στο γρηγοριανό 1573). Ο Νικάνωρ, πιθανότατα επισκεύασε την Μονή, ενώ δεν αποκλείεται να ήταν και μοναχός εκεί.[1]
Από1573 (το αργότερο)[1]
Έως1590 (το νωρίτερο)[1]
ΠροκάτοχοςΣωφρόνιος Α'[2]
ΔιάδοχοςΘεοφάνης Α'[2]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Κωνσταντόπουλος 1924, σελ. 60-61.
  2. 2,0 2,1 ΘΗΕ, λήμμα «ΑΘΗΝΑΙ», τόμος 1, στ.667
  3. Καμπούρογλου 1890.