Νιψαίοι

αρχαίο θρακικό φύλο

Ο Νιψαίοι (αναφέρονται σε παλαιότερες πηγές και ως Νίψαι) είναι το όνομα μιας αρχαίας θρακικής φυλής.[1] Η ύπαρξή τους αναφέρεται από τον Ηρόδοτο (19 φύλα) και τον Στράβωνα (22 φύλα). Οι Νιψαίοι ζούσαν στη βορειοανατολική Θράκη, κοντά στη σύγχρονη Βάρνα της Βουλγαρίας. Κατοίκησαν μαζί με τους Οδρύσες στην περιοχή στο δεύτερο μισό της 1ης χιλιετίας ΠΚΕ[2][3]΄. Αναφέρεται από τον Ηρόδοτο ότι παραδόθηκαν στον Δαρείο Α΄ χωρίς πόλεμο κατά την εκστρατεία του κατά των Σκυθών το 513 ΠΚΕ. («οι Σκυρμιάδαι καί Νιψαίοι άμαχειτί σφέας εαυτούς παρέδωκαν Δαρείω»)[4][5]. Σύμφωνα με τον Στέφανος Βυζάντιο πρωτεύουσά τους ήταν η αρχαία πόλη Νίψα[6]

Προσεγγιστική θέση των Νιψαίων

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. The Histories (Penguin Classics) by Herodotus, John M. Marincola, and Aubery de Selincourt,
  2. Fol, А., Spiridonov, T. 1983. Historical Geography of the Thracian Tribes up to III c. BC. Vol. 1-2, Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, (Βουλγαρικά), 105-107.
  3. Popov, D. 1999, Thracology, Sofia: Lik (Βουλγαρικά), 61.
  4. Καρολίδης, Π. 1929, Περί Θρακών και Θράκης, Θρακικά, 2(3-4), 287.
  5. Ηρ. 4.93
  6. Ζαγκλής, Δ.Δ. 1974, Θρακικαί Φυλαί, Αρχείον Θράκης, 37(3), 26.