Οίκος του Αρντέν

οικογένεια της μεσαιωνικής Ευρώπης

Ο Οίκος του Αρντέν, γαλλ. Ardennes είναι μια από τις πιο παλιές οικογένειες της μεσαιωνικής Ευρώπης. Μέλη του Οίκου έγιναν δούκες της Άνω Λωρραίνης, της Κάτω Λωρραίνης, της Βαυαρίας· κόμητες του Βερντέν, του Μπαρ, του Λουξεμβούργου· επίσης ένας επίσκοπος του Βερντέν, ένας αρχιεπίσκοπος του Ρενς και ένας πάπας, ο Στέφανος Θ΄. Γενάρχης του Οίκου είναι ο Βίγκερικ, που νυμφεύτηκε την Κουνιγκούντα, εγγονή του Καρολίδη Λουδοβίκου Β΄ του τραυλού της Δυτικής Φραγκίας. Ο Βίνγκερικ είχε τρεις γιους, ιδρυτές κλάδων: Αρντέν-Βερντέν δουκών της Κάτω Λωρραίνης, Αρντέν-Μπαρ δουκών της Άνω Λωρραίνης και Αρντέν-Λουξεμβούργου κομήτων του Λουξεμβούργου και του Ζαλμ. Ο τελευταίος κλάδος είχε πλάγιο κλάδο τον Οίκο του Ζαλμ. Στην εποχή μας το Αρντέν βρίσκεται στο Νότιο Βέλγιο (Βαλονία) και το Βερντέν λίγο νοτιότερα, στη Γαλλία.

Ιστορία του Οίκου

Επεξεργασία

Πρώτος γιος του Βίγκερικ ήταν ο Γκότσλιν, του οποίου ο γιος Γοδεφρείδος Α΄ ο Αιχμάλωτος έγινε κόμης του Βερντέν. Ο γιος αυτού Γοδεφρείδος Β΄ ο Άπαις έγινε δούκας της Κάτω Λωρραίνης από τον Ερρίκο Β΄ των Οθωνιδών της Γερμανίας για να προστατέψει την περιοχή από τις διεκδικήσεις της Δυτικής Φραγκίας. Ο ανιψιός του Γοδεφρείδος Γ΄ ο Γενειοφόρος δούκας της Κάτω Λωρραίνης θέλησε να διαδεχθεί τον αδελφό του στην Άνω Λωρραίνη, τον εμπόδισε όμως ο Ερρίκος Γ΄ των Σαλίων της Γερμανίας. Ο Γοδεφρείδος Γ΄ είχε γιο τον Γοδεφρείδο Δ΄ τον Κυφό, δούκα της Κάτω Λωρραίνης, που δολοφονήθηκε· ήταν ο τελευταίος του κλάδου του. Τότε ο Ερρίκος Δ΄ των Σαλίων της Γερμανίας έδωσε το δουκάτο στον γιο του Κορράδο Β΄ των Σαλίων.

Δεύτερος γιος του Βίγκερικ ήταν ο Φρειδερίκος Α΄ δούκας της Άνω Λωρραίνης και κόμης του Μπαρ. Τον διαδέχθηκε ο γιος του Θεοδώριχος Α΄. Της κόρης του Γκιζέλας ο γιος Αδαλβέρτος έγινε δούκας της Άνω Λωρραίνης· ο Αδαλβέρτος ήταν από τον Οίκο της Λωρραίνης και έτσι η περιοχή πέρασε στον Οίκο του.

Ο Ζίγκφρητ, ο τρίτος γιος του Βίγκερικ, ήταν 1ος κόμης του Λουξεμβούργου. Η 4η απόγονός του Ερμεζίνντα κόμισσα του Λουξεμβούργου είχε εγγονή την Ερμεσίνδη του Ναμύρ κόμισσα του Λουξεμβούργου. Παντρεύτηκε τον Βάλεραν Γ΄ του Οίκου Λίμπουργκ και ο τρίτος γιος της Ερρίκος Ε΄ κόμης του Λουξεμβούργου έγινε ο ιδρυτής του Οίκου του Λουξεμβούργου.

Περιοχές και τίτλοι

Επεξεργασία

Στον Γοδεφρείδο Α΄ τον αιχμάλωτο δόθηκε η κομητεία του Βερντέν από τον Όθωνα Α΄ της Γερμανίας[1]. Κατείχε και το κάστρο του Μπουγιόν, που κληροδοτήθηκε στη δισεγγονή του Ίντα (μητέρα των Γοδεφρείδου και Βαλδουίνου Α΄ της Ιερουσαλήμ από τον Οίκο της Φλάνδρας)[1].

Το 959 διαιρέθηκε η Λωρραίνη σε Κάτω Λωρραίνη και Άνω Λωρραίνη. Η πρώτη, μετά από δύο δούκες των Καρολιδών, δόθηκε στον γιο του Γοδεφρείδου Α΄, τον Γοδεφρείδο Β΄ τον άπαιδα. Τον διαδέχθηκε ο ανιψιός του Γοδεφρείδος Γ΄ ο γενειοφόρος και ο γιος αυτού Γοδεφρείδος Δ΄ ο κυφός.

Γενελογία του Οίκου του Αρντέν

Επεξεργασία
 
 
 
 
Βίγκερικ
παλατινός κόμης της Λοθαριγγίας
ΟΙΚΟΣ ΑΡΝΤΕΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γκότσλιν
κόμης του Αρντέν
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΝΤΕΝ-ΒΕΡΝΤΕΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντάλμπερο Α΄
επίσκοπος του Μετς
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Α΄
δούκας της Άνω Λωρραίνης
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΝΤΕΝ-ΜΠΑΡ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζήγκφρητ
κόμης του Αρντέν,
Λουξεμβούργου
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΝΤΕΝ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γοδεφρείδος Α΄ ο αιχμάλωτος
κόμης του Βερντέν
 
 
 
 
 
Αντάλμπερο
αρχιεπίσκοπος του Ρενς
 
Ρέγκιναρ/Ρενιέ του Μπαστόν
 
Αντάλμπερο Β΄
επίσκοπος του Μετς, Βερντέν
 
Θεοδώριχος Α΄
δούκας της Άνω Λωρραίνης
 
 
 
 
 
Ερρίκος Ε΄
δούκας της Βαυαρίας
 
Φρειδερίκος
κόμης του Μόζελγκαου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γοδεφρείδος Β΄ ο άπαις
δούκας της Κάτω Λωρραίνης
 
Γκοθέλο Α΄
δούκας της Λωρραίνης
 
Φρειδερίκος
κόμης του Βερντέν
 
Χέρμαν
κόμης του Βερντέν
 
Αντάλμπερο
επίσκοπος του Λον
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Β΄
δούκας της Άνω Λωρραίνης
 
Ερρίκος Ζ΄
δούκας της Βαυαρίας
 
Φρειδερίκος
δούκας της Κάτω Λωρραίνης
 
Γκίζελμπερτ
κόμης του Λουξεμβούργου, Ζαλμ
 
Αντάλμπερο Γ΄
επίσκοπος του Μετς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γοδεφρείδος Γ΄ ο γενειοφόρος
δούκας της Κάτω Λωρραίνης
 
Γκοθέλο Β΄
δούκας της Κάτω Λωρραίνης
 
(Φρειδερίκος)
πάπας Στέφανος Θ΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Γ΄
δούκας της Άνω Λωρραίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κορράδος Α΄
κόμης του Λουξεμβούργου
 
Χέρμαν
κόμης του Ζαλμ
ΚΛΑΔΟΣ ΖΑΛΜ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γοδεφρείδος Δ΄ ο κυφός
δούκας της Κάτω Λωρραίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γοδεφρείδος Α΄
ΟΙΚΟΣ ΝΑΜΥΡ
 
Ερμεσίνδη των Αρντέν
κόμισσα του Λουξεμβούργου
 
Ερρίκος Γ΄
κόμης του Λουξεμβούργου
 
Γουλιέλμος Α΄
κόμης του Λουξεμβούργου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Δ΄
κόμης του Λουξεμβούργου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κορράδος Β΄
κόμης του Λουξεμβούργου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βάλεραν Γ΄
δούκας του Λίμπουργκ
ΟΙΚΟΣ ΛΙΜΠΟΥΡΓΚ
 
Ερμενσίνδη των Ναμύρ
κόμισσα του Λουξεμβούργου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Ε΄
κόμης του Λουξεμβούργου
ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

Αναφορές σε Πηγές

Επεξεργασία
  1. 1,0 1,1 Murray, p.10.