Ο Οίκος του Λίμπουργκ (γερμ. Limburg) είναι μια ευγενής οικογένεια της Λωρραίνης (Λοθαριγγίας). Γενάρχης του Οίκου είναι ο Βάλεραν Α΄, κόμης του Λίμπουργκ και του Αρλόν (απεβ. 1082), μάλλον σύζυγος της Αδέλας, κόρης του Θεοδωρίχου Α΄, δούκα της Άνω Λωρραίνης του Οίκου Αρντέν-Μπαρ.

Ο θυρεός του κόμη (μετέπειτα δούκα) του Λίμπουργκ.

Ιστορία του Οίκου Επεξεργασία

Το 1218 ο 6ος απόγονος του Βάλεραν Α΄, Ερρίκος Ε΄ νυμφεύθηκε την Ερμεσίνδη του Νεβέρ, κόμισσα του Λουξεμβούργου, οπότε η κομητεία πέρασε στον Οίκο του[1]. Είναι ο ιδρυτής νεότερου κλάδου του Οίκου του Λουξεμβούργου, που τέσσερα μέλη του έγιναν βασιλείς της Βοημίας και της Γερμανίας. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Ερρίκος Δ΄, δούκας του Λίμπουργκ νυμφεύτηκε την Ίρμγκαρτ, κόμισσα του Μπεργκ. Είχε δύο γιους: τον Βάλεραν Δ΄, δούκα του Λουξεμβούργου, που είχε μόνο μία κόρη, η οποία τον διαδέχθηκε και τον Αδόλφο Ζ΄, κόμη του Μπεργκ. Ο εγγονός του τελευταίου Αδόλφος Θ΄, κόμης του Μπεργκ ήταν το τελευταίο άρρεν μέλος του Οίκου.

Το 1288 ο Ιωάννης Α΄, δούκας της Βραβάντης, κατέλαβε το δουκάτο του Λίμπουργκ, το οποίο έμεινε στον Οίκο του.

Γενεαλογία του Οίκου του Λίμπουργκ Επεξεργασία

 
 
 
 
 
 
 
 
Βάλεραν Α΄
κόμης του Λίμπουργκ
ΟΙΚΟΣ ΛΙΜΠΟΥΡΓΚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος
δούκας της Κάτω Λωρραίνης,
Α΄ κόμης του Λίμπουργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βάλεραν
δούκας της Κάτω Λωρραίνης,
Β΄ κόμης του Λίμπουργκ
 
Σίμων
κοντόσταυλος της Ιερουσαλήμ
 
Κορράδος Α΄
κόμης του Λουξεμβούργου
ΟΙΚΟΣ ΑΡΝΤΕΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Β΄
δούκας του Λίμπουργκ
 
Γοδεφρείδος Α΄
κόμης του Ναμύρ
ΟΙΚΟΣ ΝΑΜΥΡ
 
Ερμεσίνδη του Αρντέν
κόμισσα του Λουξεμβούργου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Γ΄
δούκας του Λίμπουργκ
 
Ερρίκος Δ΄
κόμης του Λουξεμβούργου,
Α΄ κόμης του Ναμύρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Κουνιγούνδη της Λωρραίνης
 
Βάλεραν Γ΄
δούκας του Λίμπουργκ
 
2. Ερμεσίνδη του Ναμύρ
κόμισσα του Λουξεμβούργου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Ερρίκος Δ΄
δούκας του Λίμπουργκ
σύζ. Ίρμγκαρντ
κόμισσα του Μπεργκ
 
(2) Ερρίκος Ε΄
κόμης του Λουξεμβούργου
ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ
 
(2) Γεράρδος Α΄
κόμης του Ντυρμπουί
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βάλεραν Δ΄
δούκας του Λίμπουργκ
 
Αδόλφος Ζ΄
κόμης του Μπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αδόλφος Η΄
κόμης του Μπεργκ
 
Γουλιέλμος Α΄
κόμης του Μπεργκ
 
Ερρίκος
κύριος του Βίντεκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αδόλφος Θ΄
κόμης του Μπεργκ
 
Μαργαρίτα
κόμισσα του Μπεργκ
σύζ. Όθων Δ΄
κόμης του Ράβενσμπεργκ
ΟΙΚΟΣ ΚΑΛΒΕΛΑΓΚΕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαργαρίτα
κόμισσα του Μπεργκ,
Ράβενσμπεργκ
σύζ. Γκέρχαρντ ΣΤ΄
ΟΙΚΟΣ ΓΥΛΙΧ


Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Η Ερμεσίνδη του Νεβέρ ήταν εγγονή της Ερμεσίνδης του Αρντέν, κόμισσας του Λουξεμβούργου του Οίκου Αρντέν-Λουξεμβούργου.

Πηγές Επεξεργασία