Οίκος του Αρτουά

αριστοκρατική οικογένεια

Ο Οίκος του Αρτουά ήταν ένας πλάγιος κλάδος του Οίκου των Καπετιδών.

Ο θυρεός του κόμη του Αρτουά. Είναι ο θυρεός των Καπετιδών με το σήμα του δευτερότοκου επάνω.

Ιστορικό

Επεξεργασία

Από τα τέκνα του Λουδοβίκου Η΄ της Γαλλίας, ο Λουδοβίκος Θ΄ έγινε βασιλιάς, στον Ροβέρτο Α΄ δόθηκε ως πρόσοδος (appanage) η κομητεία του Αρτουά, στον Αλφόνσο η κομητεία της Τουλούζης και στον Κάρολο η κομητεία του Ανζού. 'Ετσι ο Ροβέρτος Α΄ έγινε ο γενάρχης του Οίκου του Αρτουά.

Ο γιος του Ροβέρτος Β΄ κόμης του Αρτουά είχε δύο τέκνα: τη Μαώ και τον Φίλιππο. Ο Φίλιππος πέθανε πριν από τον πατέρα του, αφήνοντας τον γιο τον Ροβέρτο Γ΄. Όταν το 1302 απεβίωσε ο Ροβέρτος Β΄, η Μαώ διεκδίκησε την κομητεία από τον ανιψιό της. Η Σύνοδος των ευγενών (Parlement) του Παρισιού διοίκησε την κομητεία εν ονόματι της Μαώς και αποζημίωσε τον Ροβέρτο Γ΄ με την κυριότητα του Μπωμόν-λε-Ροζέ.

Τότε ο Ροβέρτος Γ΄ έφτιαξε πλαστά έγγραφα για την υποστήριξη του αιτήματός του, που όταν αποκαλύφθηκε η απάτη, έχασε την κτήση του. Το Αρτουά πήγε στους απογόνους της Μαώς και του συζύγου της Όθωνα Δ΄ των Ιβρέα κόμη της Βουργουνδίας. Οι απόγονοι του Ροβέρτου Γ΄ πολέμησαν κατά τη διάρκεια του Εκατονταετούς Πολέμου εναντίον της Αγγλίας και έλαβαν την κομητεία του Ε (Eu).

Γενεαλογία Οίκου Αρτουά

Επεξεργασία
.
Λουδοβίκος Η΄
βασ. της Γαλλίας
ΟΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΙΔΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος Θ΄
βασ. της Γαλλίας
 
Ροβέρτος Α΄
κόμης του Αρτουά
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΤΟΥΑ
 
Αλφόνσος
κόμης της Τουλούζης
 
Κάρολος Α΄
κόμης του Ανζού
βασ. της Νάπολης
ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΠΕΤΙΔΩΝ-ΑΝΖΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ροβέρτος Β΄
κόμης του Αρτουά
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαώ
κόμισσα του Αρτουά
Όθων Δ΄
δούκας της Βουργουνδίας
ΟΙΚΟΣ ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΙΑΣ
 
Φίλιππος
κύριος του Κονς,
Νονανκούρ, Ντομφρόν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννα Β΄
κόμισσα της Βουργουνδίας,
του Αρτουά

Φίλιππος Ε΄ της Γαλλίας
ΟΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΙΔΩΝ
 
Ροβέρτος Γ΄
κόμης του Μπωμόν-λε-Ρουζέ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννα Γ΄
κόμισσα της Βουργουνδίας,
του Αρτουά

Εύδης Δ΄
δούκας της Βουργουνδίας
ΟΙΚΟΣ ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΙΑΣ
 
Ιωάννης
κόμης του Ε
 
Κάρολος
κόμης του Πεζνά
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ροβέρτος Δ΄
κόμης του Ε
 
Φίλιππος
κόμης του Ε
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος
κόμης του Ε