Ο Οίκος των Γκαουζιδών, γερμ. Haus von Gausi (6ος - 7ος αι.) ήταν μία εξέχουσα δυναστική γενιά Λομβαρδών στο β' ήμισυ του 6ου αι. (547-572). Ήταν είτε παγανιστές, είτε Αρειανιστές Χριστιανοί και ήταν συχνά σε αντίθεση με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπό την εξουσία τους, οι Λομβαρδοί μετανάστευσαν για πρώτη φορά στην Ιταλική χερσόνησο.

O Αλβοΐνος ηγεμόνας των Λομβαρδών.

Οι Γκαουζίδες ανάγουν την καταγωγή τους στους Γότθους και ήταν εξέχουσα οικογένεια, όταν το 539 η φυλή περιήλθε κάτω από της εξουσία ενός ανήλικου, του Βαλθάριου της γενεάς των Λεθινιδών και ενός Γκαουζίδη, του Αυδοΐνου, που εκλέχθηκε αντιβασιλιάς. Το 547 ο γιος και διάδοχος τού Αυδοΐνου, ο Αλβοΐνος, οδήγησε τους Λομβαρδούς στην Ιταλία το 569 και απεβίωσε χωρίς άρρενες απογόνους το 572 και το 573. Έκανε τους Λομβαρδούς βασιλείς να είναι ηγεμόνες διεκδικητές της Ιταλίας. Διάδοχός του ήταν ο Κλέφος της γενεάς των Μπέλεος.

Ο σταυρός του Γισούλφου Α΄ δούκα του Φρίουλι.

Ο ευγενής Οίκος των Γκαουζιδών συνεχίστηκε με τον ανιψιό του Αλβοΐνου, τον Γισούλφο Α΄ δούκα του Φρίουλι. Οι κληρονόμοι του τελικά συνέχισαν με το να εξασφαλίσουν εξουσία στο δουκάτο του Μπενεβέντο, πράγμα που οδήγησε στην εγκαθίδρυση ενός άλλου Γκαουζίδη ηγεμόνα της Ιταλίας, εγγονού τού Γισούλφου Α΄, τού Γριμοάλδου Β΄ δούκα του Μπενεβέντο και μετά βασιλιά των Λομβαρδών.

Γενεαλογία των Γκαουζιδών Επεξεργασία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αυδοΐνος
βασ. των Λομβαρδών
 
Ροδελίνδη
(κόρη του Ερμανφρίδου
ηγεμόνα των Θουριγγίων)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χλοθσίνδη
ΟΙΚΟΣ ΜΕΡΟΒΙΓΓΕΙΩΝ
 
Αλβοΐνος
βασ. των Λομβαρδών
 
Ροζαμούνδη
των Γεπιδών
 
Γρασούλφος Α΄
δούκας του Φρίουλι
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλβσουίνδα
 
 
 
 
 
Γισούλφος Α΄
δούκας του Φρίουλι
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γισούλφος Β΄
δούκας του Φρίουλι
 
Ρομίλδα
ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΛΟΛΦΙΔΩΝ
 
Γρασούλφος Β΄
δούκας του Φρίουλι
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τάσσο
δούκας του Φρίουλι
 
Κάκκο
δούκας του Φρίουλι
 
Ραδοάλδος
δούκας του Μπενεβέντο
 
Γριμοάλδος
βασ. των Λομβαρδών,
Β΄ δούκας του Μπενεβέντο
 
Θεοδότη
ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΛΟΛΦΙΔΩΝ
 
Γέλλα
 
Γαριβάλδος Β΄
δούκας της Βαυαρίας
ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΛΟΛΦΙΔΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γαριβάλδος
βασ. των Λομβαρδών
 
Ρομουάλδος Α΄
δούκας του Μπενεβέντο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γριμοάλδος Β΄
δούκας του Μπενεβέντο
 
Γισούλφος Α΄
δούκας του Μπενεβέντο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρομουάλδος Β΄
δούκας του Μπενεβέντο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γισούλφος Β΄
δούκας του Μπενεβέντο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λιουτπράνδος
δούκας του Μπενεβέντο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρέχις Β΄
δούκας του Μπενεβέντο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γριμοάλδος Γ΄
δούκας του Μπενεβέντο

Πηγές Επεξεργασία

  • Jarnut, Jörg. Storia dei Longobardi. Turin: Einaudi, 2002.
  • Rovagnati, Sergio. I Longobardi. Milan: Xenia, 2003.