Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Οδόμας είναι γνωστός ένας γιος του θεού του πολέμου Άρη και της Καλλιρρόης (της θυγατέρας του ποτάμιου θεού Νέστου). Σύμφωνα όμως με μία άλλη εκδοχή, ο Οδόμας ήταν γιος του Παίονα. Αδέλφια του Οδόμαντα ήταν ο Βίστωνας και ο Ηδωνός.[1] Ο Οδόμας, όπως και οι αδελφοί του, έγινε ο γενάρχης μιας θρακικής φυλής, των Βιστόνων[2].

Παραπομπές

Επεξεργασία
  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969