Η Οικογένεια Γκίκα (ρουμανικά: Ghica‎‎, αλβανικά: Gjika) ήταν χριστιανική ορθόδοξη οικογένεια ευγενών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με κέντρο δράσης τη Βλαχία και τη Μολδαβία (σημερινή Ρουμανία).

Το ανάκτορο της οικογένειας στο Κομανέστι
Το ανάκτορο της οικογένειας στο Βουκουρέστι

Ο ακριβής τόπος προέλευσης της οικογένειας είναι αβέβαιος και υπάρχουν διάφορες εκδοχές επ' αυτού. Σύμφωνα με την Ντόρα Ντ' Ίστρια (Έλενα Γκίκα) η προέλευση της οικογένειας ήταν από τα παράλια της νότιας Αλβανίας, όμως κατ' άλλους πιθανότερο λίκνο της ήταν η Κόρτσα Αλβανία .[1] Εντελώς διαφορετική είναι η άποψη του ιστορικού, μελετητή θεμάτων γενεαλογίας, και επιτίμου μέλους της Ρουμανικής Ακαδημίας, Paul Cernovodeanu, σύμφωνα με τον οποίο η καταγωγή της οικογένειας Γκίκα κατά πάσα πιθανότητα ήταν από την πόλη Κιοπρουλού, το παλιό μεσαιωνικό και σημερινό Βέλες της Βόρειας Μακεδονίας.[2]

Το Οικόσημο των Γκίκα: αριστερά ο βους της Μολδαβίας, δεξιά ο αετός της Βλαχίας.

Κατά την διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αρχικά εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και αργότερα στην Κωνσταντινούπολη και έγιναν από τις ονομαστές φαναριώτικες οικογένειες. Κατά τον 17ο και 19ο αιώνα πολλοί από την οικογένεια διορίστηκαν ηγεμόνες της Βλαχίας και της Μολδαβίας και μετεγκαταστάθηκαν μόνιμα εκεί. Απόγονοί τους έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί της Ρουμανίας και διαπρέπουν σε πολλούς κλάδους.

Πρίγκιπες της Βλαχίας

Επεξεργασία

Πρίγκιπες της Μολδαβίας

Επεξεργασία

Πρωθυπουργοί της Ρουμανίας

Επεξεργασία

Άλλοι σημαντικοί

Επεξεργασία

Γενεαλογικό δέντρο

Επεξεργασία
 • Γεώργιος Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και ιδρυτής της οικογένειας Γκίκα
  • Γρηγόριος Α΄ Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και γιος του Γεωργίου
   • Ματθαίος Γκίκας, πρίγκιπας, σύζυγος Ρωξάνης Μαυροκορδάτου και γιος του Γρηγορίου
    • Γρηγόριος Β΄ Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και γιος του Ματθαίου
    • Αλέξανδρος Γκίκας, πρίγκιπας, Μέγας Διερμηνέας της Πύλης και γιος του Ματθαίου
     • Αικατερίνη Γκίκα, κόρη του Αλεξάνδρου
      • Γεώργιος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος της Αικατερίνης
       • Αλέξανδρος Γ. Γκίκας, πρίγκιπας, μέγας ποστέλνικος, γενάρχης του κλάδου των Γκίκα - Μπριγκάντιερ και γιος του Γεωργίου
       • Γρηγόριος Γ. Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος, γενάρχης του κλάδου των Γκίκα - Μπουντέστι και γιος του Γεωργίου
        • Νικόλαος Γκίκας, γιος του Γρηγορίου
         • Ευγένιος Γκίκας, γιος του Νικολάου
          • Νικόλαος Γκίκας - Μπουντέστι, αρχιτέκτονας και γιος του Ευγένιου
           • Στέφανος Γκίκας - Μπουντέστι, γεωλόγος, πανεπιστημιακός και γιος του Νικόλαου
      • Κωνσταντίνος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος της Αικατερίνης
       • Γεώργιος Γκίκας, πρίγκιπας, μέγας Λογοθέτης, γενάρχης του κλάδου των Γκίκα - Ντελένι και γιος του Κωνσταντίνου
       • Αλέξανδρος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Κωνσταντίνου
       • Δημήτριος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γενάρχης του κλάδου των Γκίκα - Κομανέστι
     • Γρηγόριος Γ΄ Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και γιος του Αλεξάνδρου
     • Δημήτριος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Αλεξάνδρου

Γενεαλογία των Γκίκα πριγκίπων της Βλαχίας και της Μολδαβίας

Επεξεργασία
 
 
 
 
Γεώργιος
πρίγκιπας της Βλαχίας, Μολδαβίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γρηγόριος Α΄
πρίγκιπας της Βλαχίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ματθαίος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γρηγόριος Β΄
πρίγκιπας της Βλαχίας, Μολδαβίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξανδρος
διερμηνέας της Πύλης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ματθαίος
πρίγκιπας της Βλαχίας, Μολδαβίας
 
Σκαρλάτος
πρίγκιπας της Βλαχίας, Μολδαβίας
 
Αικατερίνη
σύζ. Δημήτριος Γεωργιάδης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γρηγόριος Γ΄
πρίγκιπας της Βλαχίας, Μολδαβίας
 
Δημήτριος
ανώτ. αξιωματούχος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξανδρος Α΄
πρίγκιπας της Βλαχίας
 
Γεώργιος
ανώτ. αξιωματούχος
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος
ανώτ. αξιωματούχος
 
Δημήτριος
 
Γρηγόριος Δ΄
πρίγκιπας της Βλαχίας
 
Κωνσταντίνος
ανώτ. αξιωματούχος
 
Σκαρλάτος
ανώτ. αξιωματούχος
 
Αλέξανδρος Β΄
πρίγκιπας της Βλαχίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξανδρος
ποστέλνικος
ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΡΙΓΚΑΝΤΙΕΡ
 
Γρηγόριος
ανώτ. αξιωματούχος
ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΟΥΝΤΕΣΤΙ
 
Γεώργιος
λογοθέτης
ΚΛΑΔΟΣ ΝΤΕΛΕΝΙ
 
Αλέξανδρος
ανώτ. αξιωματούχος
 
Δημήτριος
ανώτ. αξιωματούχος
ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΜΑΝΕΣΤΙ
 
Δημήτριος
πρωθυπουργός
 
Σκαρλάτος
ανώτ. αξιωματούχος
 
 
 
 
 
Ιόν
πρωθυπουργός της Ρουμανίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης
 
Νικόλαος
 
Θεόδωρος
υποργός Οικονομικών
 
Γρηγόριος Ε΄
πρίγκιπας της Μολδαβίας
 
Νικόλαος
ανώτ. αξιωματούχος
 
 
 
 
 
Αλέξανδρος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξανδρος
διπλωμάτης
 
Ευγένιος
 
Κωνσταντίνος
γερουσιαστής
 
Ιωάννης
υπουργός
 
Δημήτριος
πολιτικός, εξερευνητής
 
 
 
 
 
Ιωάννης
γερουσιαστής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος
αρχιτέκτονας
 
Βλαντιμίρ
διπλωμάτης, δοκιμιογράφος, καθολικός ιερέας
 
Δημήτριος
διπλωμάτης, υπουργός
 
Νικόλαος
βουλευτής
 
 
 
 
 
Αλέξανδρος
μαθηματικός
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στέφανος
γεωλόγος, πανεπιστημιακός

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. Βλ. σημείωμα «about the author» που προτάσσεται του «La Nationalité albanaise d'après les chants populaires» (1866) της Dora D'Istria, στο: Balazs Trencsenyi· Michal Kopecek, επιμ. (2006). Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770-1945) vol. II: National Romanticism. The Formation of National Movements. Βουδαπέστη: Central European University Press. σελ. 168. ISBN 978-963-7326-60-8. 
 2. Paul Cernovodeanu, «La Famille Ghika: court historique» (Απρίλιος 2004). Le site de la famille Ghika. Ανακτήθηκε στις 30-04-2017.