Οικογένεια Μερκάτη

Αριστοκρατική οικογένεια της Ζακύνθου

Η οικογένεια Μερκάτη είναι παλιά αριστοκρατική οικογένεια της Ζακύνθου.

Στοιχεία Επεξεργασία

Γενάρχης της οικογένειας είναι ο ιταλός Πέτρος Μερκάτη, ο οποίος το 1536 εγκαταστάθηκε στη Ζάκυνθο. Οι απογόνοι του απέκτησαν σημαντική περιουσία καθώς και θέση στη Χρυσή Βίβλιο.

Μέλη Επεξεργασία

 • κόμης Αναστάσιος Μερκάτης, κτηματίας, σύζυγος Angela Αναστασίου Ρώμα και απόγονος του Πέτρου
 • Λεονάρδος Μερκάτης, κτηματίας και γιος του Αναστασίου
 • Λεονάρδος Μερκάτης, διευθυντής Ιονικής Τράπεζας, σύζυγος Αικατερίνης Αλεξάνδρου Μπενιζέλου και γιος του Αναστασίου
 • Καικίλια Μερκάτη, κυρία επί των τιμών, σύζυγος Αντωνίου Πάλλη και κόρη του Λεονάρδου
 • Αλέξανδρος Μερκάτης, κτηματίας, αυλικός, αθλητής και γιος του Λεονάρδου
 • Λεονάρδος Μερκάτης, κτηματίας και γιος του Αλεξάνδρου
 • Αταλάντη Μερκάτη, σύζυγος Μιχαήλ Άρλεν και κόρη του Αλένανδρου
 • Διονύσιος Μερκάτης, διευθυντής Ιονικής Τράπεζας και γιος του Αναστασίου
 • Σπυρίδων Μερκάτης, πρόξενος, διευθυντής αρχείων Ζακύνθου και γιος του Αναστασίου
 • Μελίνα Μερκάτη
 • Δημήτρης Μερκάτης

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία